Tag Archives: bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten och att bygga för alla

I veckan släppte Boverket all data från årets Bostadsmarknadsenkät. Enkäten, som skickas ut till kommunerna varje år, ger en samlad bild över bostadssituationen i landet. Som väntat råder det en stor brist på bostäder i landets storstadsområden och Sollentuna är inget undantag, även om kommunen inte erkände problemet tills för förra året. Den största bristen […]

Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2014

Under torsdagen kom Länsstyrelsen i Stockholm ut med årets bostadsmarknadsenkät. i enkäten har Stockholms 26 kommuner fått svara på ett antal frågor gällande bostadssituationen i respektive kommun. Föga förvånande är att det råder bostadsbrist i alla kommuner. I Sollentuna är detta dock en relativ ny företeelse enligt kommunen då förra året var första gången sedan […]

Sollentuna bra på att motverka bostdasbrist enligt HSB – verkligheten en annan

I veckan har man i flera tidningar (DN, Hem & Hyra) kunnat läsa om HSB Bostadsindex 2013. I indexet har HSB rankat alla kommuner med bostadsbrist och med över 20 000 invånare. Kommunerna har rankas i fyra olika kategorier och har sedan fått en totalsumma. Den bästa kommunen, enligt HSB, på att motverka bostadsbristen är […]

Nyhetsflash! Sollentuna har brist på bostäder!

Då kom den, rapporten vi alla väntat på, Bostadsmarknadsenkäten 2013. Enkäten, som produceras av Boverket, är en årlig återkommande sammanställning över hur bostadsmarknaden i vårt avlånga land ser ut och utvecklas. I förra årets rapport kunde vi bland annat läsa att det inte rådde någon brist på lägenheter i Sollentuna och det inte gjort det […]