Tag Archives: Politik

Rörigt på årets första fullmäktige

Under torsdagskvällen var det dags för årets första Kommunfullmäktigemöte. För att vara fullmäktige var det ovanligt få punkter på dagordningen. Detta märktes dock inte på tidsåtgången då det rådde både teknikproblem (läs urladdade batterier) och förvirring från presidiet i ett antal frågor. Bland annat lästes fel namn upp när det gällde val till olika utskott […]

Skillnaden

Visa har förmågan att ge och uttrycka medmänsklighet och solidaritet medan visa har förmågan att visa och uttrycka omedmänsklighet och osolidaritet.

Varför Sollentunapartiet?

Varför ska man rösta på Sollentunapartiet i kommunvalet kanske du tänker? Själv röstar jag på Sollentunapartiet för att det är det enda partiet i Sollentuna som tar miljöfrågorna, medborgarinflytandet och kommunens bästa på allvar. Enda sedan Sollentunapartiet bildades 1973 har miljön och ökat inflytande för medborgarna varit partiets ledstjärnor. Andra partier är bra på att […]

Nytt år nya skulder

För flera år sedan läste jag en Kalle Anka-serie om hur Kalle Anka lånande pengar av Joakim Von Anka för att kunna anordna en enastående nyårsfest. Villkoret för lånet var att Kalle skulle betala tillbaka pengarna inom ett år annars skulle han bli av med huset och bli Joakims ‘slav’. Under året som följde brydde […]