Tag Archives: naturskyddsföreningen

Natur, varg och EU

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att man kommer pröva det av Riksdagen införda överklagandeförbud på vargjakt som för närvarande gäller. Tyvärr kommer detta inte hjälpa dem vargar som redan skjutits ihjäl. Det positiva är dock att rättsväsendet tar upp det orimliga i att medborgarna inte ska ha en möjlighet att överklaga beslut tagna av våra folkvalda, […]

Vargjakt ska inte få överklagas

Sverige påstår sig vara en rättsstat men ibland undrar man om detta stämmer. Inte nog med att Riksdagen klubbar igenom beslut där man upphäver överklaganderätten utan nu går även Kammarrätten på samma linje. Tidigare hade Förvaltningsrätten beslutat att tillfälligt stoppa delar av vargjakten som drar igång imorgon fredag med motiveringen att det är orimligt att […]

Vinterns vargslakt inledd

Edit: 20141128 – 17:58: Länsstyrelsen i Dalarna har tillåtit jakt på 9 – 12 vargar. Slakten fortsätter med andra ord. —— Idag kom besked från länsstyrelserna i Värmland och Örebro gällande vinterns licensjakt på varg. Länsstyrelsen i Örebro beslutade att 12 vargar för skjutas medan Länsstyrelsen i Värmland ansåg att 24 vargar är ett bra […]

Både bra och dåliga besked från Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har idag lämnat över ansvaret för beslut om licensjakt till länsstyrelserna i Mellansverige. Jag har tidigare skrivit om det dåraktiga i att lämna över ansvaret för en omtvistad form av jakt på ett antal länsstyrelser som inte tvekar att godkänna skyddsjakt. Att licensjakten är omtvistad råder det ingen tvekan om och detta visas bland […]