Både bra och dåliga besked från Naturvårdsverket

[caption id="attachment_817" align="alignright" width="200"]Varg. Foto: Wikipedia. Varg. Foto: Wikipedia.[/caption]Naturvårdsverket har idag lämnat över ansvaret för beslut om licensjakt till länsstyrelserna i Mellansverige. Jag har tidigare skrivit om det dåraktiga i att lämna över ansvaret för en omtvistad form av jakt på ett antal länsstyrelser som inte tvekar att godkänna skyddsjakt. Att licensjakten är omtvistad råder det ingen tvekan om och detta visas bland annat med att det pågår hela tre stycken tvistemål på EU-nivå mot Sverige gällande landets hantering av licensjakten.

Beslutet om att lägga över ansvaret för beslut om licensjakt bygger även på underlag framtaget under den förra vargkritiska regeringen där bland annat en vargstam på 270 individer anses livskraftig. Även detta är något som EU kritiserat Sverige för då det går stick i stäv med EUs program för bevarande av viktiga djur- och växtarter med motivation av behovet med en varierad och livskraftigt djur- och växtliv. Att i detta läge ta denna form av beslut visar på dåligt omdöme och vi kan bara hoppas att det kommer ett kontrabeslut inom kort innan allt för många vargar fått sätta livet till.

Allt på naturvårdsverket är dock inte nattsvart då verket i sin budgetansökan för de kommande tre åren begärt att få ta över det Allmänna uppdraget från särintresset Jägarförbundet. Mer konkret handlar det om att Naturvårdsverket bland annat vill ta över ansvaret för jakt-och viltinformation, övervakning och funktionen som remissinstans. För varje sunt tänkande människa är det helt naturligt att dessa viktiga funktioner och ansvar ska ligga på en neutral myndighet och inte hos ett särintresse. Föga förvånande håller inte Jägarförbundet med då man anser att det är viktigare att framföra ensidig propaganda för skattepengar än neutral och saklig information.