Tag Archives: jakt

Natur, varg och EU

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att man kommer pröva det av Riksdagen införda överklagandeförbud på vargjakt som för närvarande gäller. Tyvärr kommer detta inte hjälpa dem vargar som redan skjutits ihjäl. Det positiva är dock att rättsväsendet tar upp det orimliga i att medborgarna inte ska ha en möjlighet att överklaga beslut tagna av våra folkvalda, […]

Vargjakt ska inte få överklagas

Sverige påstår sig vara en rättsstat men ibland undrar man om detta stämmer. Inte nog med att Riksdagen klubbar igenom beslut där man upphäver överklaganderätten utan nu går även Kammarrätten på samma linje. Tidigare hade Förvaltningsrätten beslutat att tillfälligt stoppa delar av vargjakten som drar igång imorgon fredag med motiveringen att det är orimligt att […]

Vinterns vargslakt inledd

Edit: 20141128 – 17:58: Länsstyrelsen i Dalarna har tillåtit jakt på 9 – 12 vargar. Slakten fortsätter med andra ord. —— Idag kom besked från länsstyrelserna i Värmland och Örebro gällande vinterns licensjakt på varg. Länsstyrelsen i Örebro beslutade att 12 vargar för skjutas medan Länsstyrelsen i Värmland ansåg att 24 vargar är ett bra […]

Licensjakt fel enligt Kammarrätten

Under fredagen kom besked om att Kammarrätten i Stockholm underkänner Naturvårdsverkets beslut om 2013-års licensjakt på 16 vargar. Jägarförbundets… förlåt Naturvårdsverkets motiv till tillåtelse för jakt var att denna skulle minska inavelsnivån inom vargstammen. Förutom att Kammarrätten menar att det inte finns något som tyder på att inaveln skulle minska genom jakt skriver man att […]