Licensjakt fel enligt Kammarrätten

[caption id="attachment_817" align="alignright" width="200"]Varg. Foto: Wikipedia. Varg. Foto: Wikipedia.[/caption]Under fredagen kom besked om att Kammarrätten i Stockholm underkänner Naturvårdsverkets beslut om 2013-års licensjakt på 16 vargar. Jägarförbundets… förlåt Naturvårdsverkets motiv till tillåtelse för jakt var att denna skulle minska inavelsnivån inom vargstammen.

Förutom att Kammarrätten menar att det inte finns något som tyder på att inaveln skulle minska genom jakt skriver man att den svenska vargstammen och dess fortlevnad skulle ta skada av att så många som 16 viktiga vargar togs om livet.

Frågan är om Naturvårdsverket kommer ta till sig domen eller om man kommer fortsätta med att ge tillstånd till licensjakt samt ge mer eller mindre skjutglada Länsstyrelser beslutanderätt i denna fråga?