Tag Archives: sl

SL-Access och reskassan

Den senaste tiden har det varit en del skriverier om SLs Accesskort och då framför allt hur dåliga en del tycker att Reskassan eller mer korrekt ej införda funktioner är. Dock tycker jag att Accessystemet fått oförtjänt mycket kritik och nästan ingen av kritiken har handlat om den största skandalen gällande SL-Access. Nämligen att SL, […]

Rosdahl vill att det ska kosta mer att åka till stan

SL utreder och finanslandstingsrådet Torbjörn “chipset” Rosdahl tycker det är bra att desto längre från Stadshuset du bor desto mer ska det kosta att åka kollektivt. Tydligen räcker det inte med att bygga en väldigt dyr spårväg i innerstan med svagt trafikunderlag (jämfört med andra spårtrafiksatsningar där folk dagligen pendlar) utan nu ska man även […]

Spårväg i Helenelund år 2019

Tydligen ska det vara klart att utbyggnaden av Tvärbanan till Helenelund startar 2016 och att trafikstarten ska ske tre år senare. Med tanke på tidigare besked kanske man inte ska ropa hej ännu, i alla fall inte innan Wennerholm drämt klubban i bordet. Jag känner mig dock optimistisk idag (trots förseningarna på Solnagrenen) så jag […]

Spårtaxifanatikerna ger inte upp

Mitt i Sollentuna rapporterar i veckans tidning att tjänstemännen i kommunen och en extern konsult har fått i uppdrag att utreda möjligheten att kollektivtrafikförsörja Väsjöområdet med en linbana. Linbanan är tänkt att följa det kraftledningsområde som blir ledigt när kraftledningen grävs ner och kommer ansluta till Häggviks pendeltågsstation. Det är glädjande att ansvariga verkar ha […]