Spårväg i Helenelund år 2019

[caption id="attachment_755" align="alignright" width="250"]Förhoppningsvis snart i Sollentuna. Foto: Göran Segeholm. Förhoppningsvis snart i Sollentuna. Foto: SL/Göran Segeholm.[/caption]

Tydligen ska det vara klart att utbyggnaden av Tvärbanan till Helenelund startar 2016 och att trafikstarten ska ske tre år senare. Med tanke på tidigare besked kanske man inte ska ropa hej ännu, i alla fall inte innan Wennerholm drämt klubban i bordet.

Jag känner mig dock optimistisk idag (trots förseningarna på Solnagrenen) så jag hoppas få åka lite spårväg på tvären från Helenelund 2019, för om det är något som Stockholm behöver är det tvärförbindelser och då helst spårbundna sådana.