Stockholmskommunerna långt ner på årets cykelrankning

Idag presenterade IF och Cykelfrämjandet rankinglistan på cykelvänliga kommuner. Undersökningen, som har skett via en webbpanel bestående av 4 768 cyklister, ska nog tas med en nypa salt men det är intressant att se hur få stockholmskommuner som kvalat in på topp 50, bäst i Stockholm är Solna. Överst på listan hamnar Västerås och listan toppas av både mindre och större kommun med Malmö på fjärde plats.

Av Sollentuna syns inga spår på topp 50 men då kommuner med färre än tjugo svarande inte finns med på listan är det svårt att dra några allt för långtgående slutsatser. En liten fingervisning ger dock rankningen och med tanke på hur stockholmskommunerna placerade sig ska vi nog inte hoppas på för mycket när det gäller Sollentunas placering.