Förvaltningsrätten ger Naturvårdsverket rejält med smäll på fingrarna

[caption id="attachment_817" align="alignright" width="200"]Varg. Foto: Wikipedia. Varg. Foto: Wikipedia.[/caption]

Under gårdagen (torsdagen den 2 maj) kom Förvaltningsrätten i Stockholm med sitt beslut gällande det överklagandet som Svenska naturskyddsföreningen, Svenska rovdjursföreningen och Världsnaturfonden hade lämnat in gällande Naturvårdsverket (även kända som en underavdelning till Jägarförbundet) hade tagit angående jakt på varg.

Naturvårdsverkets beslut gällde jakt på 16 vargar mellan den 31 januari och 17 februari i år för att minska inaveln i den svenska vargstammen. För att minska effekterna av ett överklagande togs beslutet den 30 januari i år vilket gjorde att tre vargar sköts innan Kammarrätten stoppade fortsatt jakt den 6 februari i avvaktan på Förvaltningsrättens beslut.

Vargen har ett starkt skydd i Sverige (i alla fall på papper) och jakt och infångande av varg är förbjudet med visa undantag och det var dessa undantag Naturvårdsverket stödde sitt beslut på. Undantagen gäller dock endast om inga andra lämpliga lösningar som är mindre ingripande än selektiv och riktat jakt finns för att uppnå syftet att minska inaveln i den svenska vargstammen. Sådana lösningar, enligt Förvaltningsrätten, kan till exempel vara flytt av genetiskt värdefulla vargar till Mellansverige, utplacering av vargvalpar från djurparker eller flytt av vargar mellan den rysk-finska vargstammen och den skandinaviska vargstammen.

Naturvårdsverket har dock inte tagit någon hänsyn till andra läsningar än just riktad och selektiv vargjakt vilket gör att verket inte tagit hänsyn till proportionalitetsprincipen i sitt beslut. Med andra ord får man rejält med smäll på fingrarna av Förvaltningsrätten som ger Naturvårdsverket klart underkänt i sin dom. Domen innebär att Förvaltningsrätten upphäver Naturvårdsverkets beslut om selektiv och riktad jakt efter varg 2013.

Förvaltningsrätten konstaterar även att trots att jaktperioden är avslutad antas en prövning av sakfrågan vara av vikt inför framtida eventuella beslut om jakt på varg.

Tidigare relaterade inlägg:
Vargjakten igång igen.
Naturvårdsverket ger sig inte.
Vargjakten stoppad.
Vargjakt.