Tag Archives: sll

SL-Access och reskassan

Den senaste tiden har det varit en del skriverier om SLs Accesskort och då framför allt hur dåliga en del tycker att Reskassan eller mer korrekt ej införda funktioner är. Dock tycker jag att Accessystemet fått oförtjänt mycket kritik och nästan ingen av kritiken har handlat om den största skandalen gällande SL-Access. Nämligen att SL, […]

Rosdahl vill att det ska kosta mer att åka till stan

SL utreder och finanslandstingsrådet Torbjörn “chipset” Rosdahl tycker det är bra att desto längre från Stadshuset du bor desto mer ska det kosta att åka kollektivt. Tydligen räcker det inte med att bygga en väldigt dyr spårväg i innerstan med svagt trafikunderlag (jämfört med andra spårtrafiksatsningar där folk dagligen pendlar) utan nu ska man även […]

Mindre för mer – SLL är igång igen

Enligt DN kommer Nya Karolinska bli kosta ytterligare minst 600 miljoner och i dagsläget beräknas slutnotan landa på 15 miljarder. Till detta ska även läggas att byggarbetarna kommer ta minst ett halvår längre tid än tidigare planerat och att man kommer spara en del byggnader som man tidigare hade tänkt riva. Med andra ord har […]

Spårtaxifanatikerna ger inte upp

Mitt i Sollentuna rapporterar i veckans tidning att tjänstemännen i kommunen och en extern konsult har fått i uppdrag att utreda möjligheten att kollektivtrafikförsörja Väsjöområdet med en linbana. Linbanan är tänkt att följa det kraftledningsområde som blir ledigt när kraftledningen grävs ner och kommer ansluta till Häggviks pendeltågsstation. Det är glädjande att ansvariga verkar ha […]