Rosdahl vill att det ska kosta mer att åka till stan

SL utreder och finanslandstingsrådet Torbjörn “chipset” Rosdahl tycker det är bra att desto längre från Stadshuset du bor desto mer ska det kosta att åka kollektivt. Tydligen räcker det inte med att bygga en väldigt dyr spårväg i innerstan med svagt trafikunderlag (jämfört med andra spårtrafiksatsningar där folk dagligen pendlar) utan nu ska man även få betala mer för sin arbetspendling.

Stockholm är byggt på ett sådant sätt så en majoritet har en pendling från en förort in till de centrala delarna för arbete eller nöje. Med andra ord åker man inte långt för att man vill utan för att man måste. Det är även dessa resor som kollektivtrafiken ska ta för att minska bilåkandet, att ta resor som av många kan genomföras med cykel eller via gång finns ingen vits med.