Bostadsbristen – ett egenintresse för många

[caption id="attachment_84" align="alignright" width="200" caption="Fler bostäder behövs - till alla inte bara för folk med pengar.
Foto: Johnny Rönnberg."]Fler bostäder behövs - till alla inte bara för folk med pengar. [/caption]

Bostadsminister Stefan Attefall (KD) vill att kommunerna ska ” kasta detaljplaner över företagen”, inget fel på det bara man följer den demokratiska processen. Sedan kan man fråga sig om det är just brist på detaljplaner som är det största hindret? I Sollentuna finns det ett antal detaljplaner som ligger färdiga men ändå byggts det inte och svaret på varför det inte byggs är rätt enkel – fastighetsbolagen och byggbolagen tjänar inget på att bygga bort bostadsbristen.

För fastighetsägarna gäller det att kunna hålla hyran uppe och för byggbolagen att hålla säljpriserna på bostadsrätterna uppe. Även Regeringen (oavsett färg) har ett egenintresse, för vilken politiker skulle vilja få massa arga bostadsrättsägare efter när bostadsrättspriserna sjunker på grund av ökad produktion och minskad efterfrågan? Men vem vet, kanske överväger andelen glada hyresgäster, som får mer rimliga hyror, samt alla bostadslösa detta?

Attefall nämner även att det borde byggas fler standardiserade hyreshus (varför inga standardiserade bostadsrätter?). Det intressanta är att Attefall verkar dåliga påläst på detta område. Standardiserade flerbostadshus har byggts i flera år och NCC försökte även med en fabrik där man byggde färdiga moduler med tapeter och allt som skickades ut till byggplatsen. Det senare gick i konkurs efter några år och även om standardiserade flerbostadshus kan få ner kostnaderna är det svårt att bygga två exakt likadana flerbostadshus på två olika platser så länge man inte ser till att mark och infrastruktur ser likadana ut.

Men som jag skrev i början är det verken brist på detaljplaner, vilja hos kommuner (nästan i alla fall), standardiserade flerbostadshus eller platsbrist utan fastighetsbolagen och byggbolagens ovilja att bygga. Även många kommunala bostadsbolag verkar ha en ovilja att bygga trots miljardvinster. Kanske dags att sopa rent framför egen dörr först?

Sedan kommer alltid frågan om det här med förtätning och allt det innebär, men det för bli ett senare blogginlägg.