Är 4800 kronor per år skäligt?

Efter att läst veckans insändare i ViS angående att Sollentunahem höjt avgiften för parkeringsplats började jag fundera på hur mycket som kan vara skäligt att ta ut. Är 400 kronor i månaden skäligt? Först börjar vi och räkna ut vad en parkeringsplats kan kosta att anlägga. Om vi antar att det behövs 10 kvadratmeter för själva platsen och sedan 10 kvadratmeter extrayta för att kunna köra in och ut får vi en total yta på tjugo kvadratmeter.

Jag har ingen erfarenhet av vad en parkeringsplats kostar per kvadrat att anlägga men jag har svårt att tro att kostnaden skulle vara högre än för motsvarade yta gång- och cykelbana och av en ren slump vet jag anläggningskostnaden för det senare, nämligen omkring 1200 kronor kvadratmetern. Tjugo kvadratmeter blir alltså 24 000 kronor i anläggningskostnad. Kan tyckas som en hög kostnad men om vi tar hänsyn till att parkeringarna byggdes för över 40 år sedan och årsinkomsten för Sollentunahem är 4800 kronor samtidigt som underhållskostnaden är obefintlig ser man att det är en väldigt bra affär för Sollentunahem.