Snön är här

Till slut kom även vintern och snön till Sollentuna och detta med besked. Jag avundas inte anställda i plogsvängen som nog inte fått göra så mycket annat än jobba, äta och sova den senaste tiden. Lagom till den första större mängden snö var det även dags för mandatperiodens första möte i Trafik- och fastighetsnämnden under torsdagen. Förutom ren konstituering var snöfrågan uppe, som brukligt under snösäsongen oavsett om den står på dagordningen eller ej, och kontentan var att folk är mer nöjda med kommunens snöröjning i år än tidigare år. Visst finns det brister och saker som kan göras bättre men det allmänna intrycket från Kontaktcenter och entreprenören är att det är mer positiv feedback hittills denna säsong än tidigare säsonger.

Själv har jag märkt att när det gäller gång- och cykelbanor sköter sig kommunen bättre i år än tidigare år. Som den åretruntcyklist som jag är jobbpendlar jag mellan Rotebro och Kista och kommunens satsning på sopsaltning av Märstastråket har gjort denna pendling till en lätt plätt för det mesta. Än finns det lite brister både i var man sopsaltar och hur man gör det men i det stora hela är det bra utfört. Även delarna av Märstastråket som inte sopsaltas har helt acceptabel standard. Det som drar ner betyget något är den varierande kvalitén på snöröjningen på anslutande gång- och cykelbanor samt dito på villagator.

Periodvis är visa villagator en enda snösörja där man som cyklist sladdar än dit och än hit. En intressant detalj tidigare i veckan var när jag cyklade i norra Helenelund och gatan var en enda sörja medan trottoaren var helt renskrapad. Att det kan vara tvärtom har jag vart med om många gånger men just denna kombination var nog första gången.

Det är även en ny upplevelse att få uppleva vattenpölar på gång- och cykelbanorna när marken runt om är gömd under flera centimeter snö. Med justering av visa saker kan med andra ord allt fler få uppleva vintercykling och den frihet det ger.

Min käpphäst, gång- och cykelbanan bakom busskuren på Konsumutvägen, finns dock fortfarande kvar. Få se om man lyckas bättre denna säsong än förra. Förra säsongen snöröjdes dessa meter inte förrän efter det sista snöfallet trots upprepade felanmälningar.

Filed in Sollentuna, Trafik | Comment Now

Vargjakt ska inte få överklagas

Varg. Foto: Wikipedia.

Varg. Foto: Wikipedia.

Sverige påstår sig vara en rättsstat men ibland undrar man om detta stämmer. Inte nog med att Riksdagen klubbar igenom beslut där man upphäver överklaganderätten utan nu går även Kammarrätten på samma linje.

Tidigare hade Förvaltningsrätten beslutat att tillfälligt stoppa delar av vargjakten som drar igång imorgon fredag med motiveringen att det är orimligt att beslutet inte kan överklagas. Beslutet kom efter ett överklagande från bland annat Naturskyddsföreningen och Svenska rovdjursföreningen.

Att beslut fattade av myndigheter och andra statliga och kommunala inrättningar ska kunna överklagas är en grundbult för rättssäkerheten, demokrati och trovärdigheten för kommuner och stat. Förra regeringen med stöd av Sverigedemokraterna tycker dock inte detta är så viktigt och anser att några fåtal politiker i Riksdagshuset har all kompetens som behövs för att ta beslut i frågan. En fråga där Sverige fått kritik för sin hantering upprepade gånger från EU och nationella instanser. De enda som jublar är Jägarförbundet och dess medlemmar som har som mål att det enda djur som ska få finnas i skogen är människan.

Filed in Allmänt, Politik | Comments Off

Grumliga vatten

Som många av er läsare vet sitter jag både i kommunfullmäktige och Trafik- och fastighetsnämnden på mandat från Sollentunapartiet. Det förstnämnda sedan valet och det sistnämnda sedan den 1 januari 2011. Medlem har jag varit något längre än så men inte i närheten av visa i partiet som om inte firar lika många medlemsår som partiet är ungt så i alla fall snubblande nära.

Att det finns olika åsikter inom ett parti är något helt naturligt och förutom att det tillför roliga (oftast) och intressanta diskussioner tillhör det demokratin och den demokratiska processen vilka båda är viktiga att slå vakt om. Partier bildas dock ur en önskan om ett bättre samhälle med grund i den värdegrund och förändringar som gruppen partiet utgörs av har. Alla partier råkar ibland ut för att det kommer in personer som visar sig ha en annan värdegrund och/eller agenda än den som är demokratiskt fastslagen i partiet.

I Sollentunapartiet har vi en nu före detta medlem som uttalat sig i strid mot partiets värderingar och utan grund anklagat partikamrater för både det ena och det andra. Att på detta flaggranta sätt bryta mot partiets stadgar kan bara leda till en sak, att man på demokratisk väg blir utesluten. Så långt allt gott. Det som försvårar mig är att flera medlemmar, varav visa mångåriga medlemmar, visar sig försvara dessa värderingar och kommer upp med den ena knystade förklaringen efter den andra för att bortförklara det hela. Mest förvånad blir jag dock inte till bortförklaringarna utan till det faktum att personer jag trodde hade sunda värderingar och åsikter visar sig simma i grumliga vatten.

Filed in Politik, Sollentuna | Comments Off

Hur behandlar Sollentuna sina huvudcykelstråk?

Grus. Bild: Johnny Rönnberg.

Grus. Bild: Johnny Rönnberg.

Just denna fråga har jag ställt mig flera gånger men den blev mer aktuell än tidigare idag då jag var på väg upp till Coop i Rotebro för att handla. Dagen innan hade jag också promenerat samma väg och på den så kallade gång- och cykelvägen under motorvägsbroarna hade den runnit ut en hel del vatten från byggarbetsplatsen vilket i den kalla temperaturen frusit till is.

Jag felanmälde självklart detta till kommunen då isbildningen utgjorde en uppenbar fara både för cyklister och gångtrafikanter. Döm av min förvåning då man redan dagen efter min felanmälan hade åtgärdat detta, dock inte på det sett jag hade hoppas. Jag hade trott att man skulle haka bort dessa flera centimeter is men istället hade man gjort om hela gång- och cykelvägen till en grusväg. Som syns på bilden handlar det inte om lite grus utan om upp till en decimeter och däröver.

Skillnaden. Bild: Johnny Rönnberg.

Skillnaden. Bild: Johnny Rönnberg.

Kommunen har alltså lyckas genom sin åtgärd göra “cykel- och gångvägen” än mer trafikosäker. Ibland undrar man hur visa tänker?

Denna del av cykelstråket har även påverkas av Trafikverkets brobygge och det känns som att Trafikverket bryr sig mer om biltrafikanter än cykel- och gångtrafikanter. Under byggets gång har både Konsumentvägen samt gång- och cykelvägen fått flyttas i sidled och ibland även varit avstängd. Bilvägen har under hela tiden haft asfalt medan gång- och cykelvägen bestått och fortfarande består av hårdpackad lera som får visa stigar på Järva att framstå som jämna och fina.

En del på jobbet har frågat varför jag cyklar med en mountainbike till jobbet. Mitt lite skämtsamma svar brukar vara för att kvaliteten på gång- och cykelbanorna kräver det, ibland undrar jag om det är ett skämt.

Filed in Sollentuna, Trafik | Comments Off