Mer (flyg)buller att vänta i Sollentuna

Airbus A330-300 på Arlanda. Foto: Brorsson/Wikipedia. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Airbus A330-300 på Arlanda.
Foto: Brorsson/Wikipedia. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Idag kom Mark- och miljööverdomstolen med sitt domslut gällande om direkta inflygningar över Upplands Väsby ska tillåtas eller inte efter den 1 januari 2018. Bakgrunden. väldigt kort, är att när dåvarande Luftfartsverket fick tillstånd att bygga en tredje start- och landningsbana på Arlanda var en viktig kugge i tillståndet att flygplatsen senast till den 1 januari 2018 skulle sluta med direkta inflygningar över Upplands Väsby. Istället skulle så kallad kurvad inflygning användas.

Swedavia AB, statligt bolag som numera äger Arlanda, har dock i efterhand hävdat att tekniken för kurvad inflygning inte är tillräckligt utvecklad och inte kommer vara det inom överskådlig tid. Med andra ord har man mer eller mindre bluffat till sig ett tillstånd och godkänt krav som man inte vill uppfylla och därför skyller på att man inte kan.

Varför berör då direkta inflygningar över Upplands Väsby Sollentuna kanske du tänker. Då Sollentuna ligger direkt söder om Upplands Väsby påverkas kommunens norra delar av samma flygbuller. Detta buller ska läggas till det buller som kommer från en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor samt motorvägssträcka. Att buller är ohälsosamt och påverkar hälsan negativt är kartlagt vilket gör att det uppstår stora samhällskostnader på grund av buller. Det är därför det finns lagstiftning som sätter maxgränser på hur mycket buller människor för utsättas för.

Det är därför med sorg jag läser Mark- och miljööverdomstolens domslut om att man upphäver tidigare domar i frågan och godkänner direkta inflygningar över Upplands Väsby samtidigt som man ger Swedavia beslutanderätt i frågan gällande när det kan vara lämpligt att använda kurvad inflygning. Samma Swedavia som tidigare sagt att kurvad inflygning inte är något man vill ha. Slutresultatet av domen blir kort och gott att många Sollentunabor och andra boende kring Arlanda kommer få acceptera betydligt mer buller.

Man kan fråga sig hur mycket samhället kommer få betala både i mer ohälsa och i reda pengar på grund av dagens beslut?

Filed in Sollentuna, Trafik | Comment Now

Licensjakt fel enligt Kammarrätten

Varg. Foto: Wikipedia.

Varg. Foto: Wikipedia.

Under fredagen kom besked om att Kammarrätten i Stockholm underkänner Naturvårdsverkets beslut om 2013-års licensjakt på 16 vargar. Jägarförbundets… förlåt Naturvårdsverkets motiv till tillåtelse för jakt var att denna skulle minska inavelsnivån inom vargstammen.

Förutom att Kammarrätten menar att det inte finns något som tyder på att inaveln skulle minska genom jakt skriver man att den svenska vargstammen och dess fortlevnad skulle ta skada av att så många som 16 viktiga vargar togs om livet.

Frågan är om Naturvårdsverket kommer ta till sig domen eller om man kommer fortsätta med att ge tillstånd till licensjakt samt ge mer eller mindre skjutglada Länsstyrelser beslutanderätt i denna fråga?

Filed in Allmänt, Politik | Comments Off

Köttfria måndagar – ekonomi eller miljö?

Idag är det populärt att införa köttfria måndagar och köttfria dagar i allmänhet i skolor och förskolor. (Lokal)media är sällan sena på att hänga på och skriva om saken som om det vore årets nyhet. Frågan är hur nytt det egentligen är?

Jag tillbringade mina skolår i mellan- och högstadiet under mitten och slutet av 1990-talet och även då hade vi en eller flera köttfria dagar i veckan. Med andra ord känns det hela som en icke-nyhet och som något som mer eller mindre alltid funnits. Det enda som förändrats är att för 15 – 20 år sen berodde de köttfria dagarna inte på miljöhänsyn utan på hänsyn till skolans ekonomi.

Detta får mig att tänka på om dagens vurm om köttfria dagar i skolan mer beror på ekonomisk hänsyn än om miljöhänsyn? Inget fel i om man kan sammanföra dessa två men att segla under falsk flagg har aldrig varit accepterat.

Filed in Politik, Sollentuna | Comments Off

Storskaliga utförsäljningar är inte lösningen

image

Foto: Johnny Rönnberg.

I veckans Mitt I Sollentuna är det en stor artikel om ett ämne det pratas alldeles för lite om – utförsäljningen av lägenheter inom Sollentunahem. På bara sju år har var femte hyreslägenhet hos Sollentunahem försvunnit och blivit en del av en allt mer uppskruvad marknad som kapitaliserar på det mänskliga behovet att ha någonstans att bo. Sett till andel av beståndet är Sollentunahem i topp gällande utförsäljningar hos kommunala bostadsbolag.

Samtidigt som utförsäljningarna har snurrat på i ett alt högre tempo har nybyggnationer av hyreslägenheter i Sollentuna gått på lågvarv. Detta har gjort att ett redan litet bestånd av hyreslägenheter blivit än mindre. Som jämförelse finns det drygt 15 000 bostadsrätter i Sollentuna men bara omkring 6500 hyresrätter. Till detta ska även läggas att hyreslägenheterna som sålts haft låg hyra jämfört med de nybyggda hyreslägenheterna. Det är nästan så man misstänker att den politiska majoriteten i kommunen haft en långsiktig vision om att byta ut invånarna till mer lönsamma individer.

Dyra hyres- och bostadsrättslägenheter är dock ingen lösning på bostadsbristen. Om man skulle mena allvar med att lösa bostadsbristen och minska bostadskön skulle det byggas boende med låg månadskostnad och Sollentunahem skulle ha i uppdrag att behålla sina befintliga och relativt billiga hyresrätter för alla kommuninvånares bästa – både dagens och morgondagens.

Filed in Bostäder, Politik, Sollentuna | Comments Off