Hur stor yttrandefrihet ska det finnas?

Att det ska finnas yttrandefrihet ses som en självklarhet i alla demokratiska länder men det diskuteras sällan vilka begränsningar som ska få finnas. Att man inte ska få hota eller tala osanning om en annan person är självklart. Rätten att få uttala politiska eller religiösa tankar eller synpunkter är lika självklar. Även rätten att få uttrycka vad man tycker är en grundbult i ett demokratiskt samhälle. Var ska man då dra gränsen?

Själv är jag anhängare av det som jag kallar total yttrandefrihet. Varje människa och medborgare ska utan risk för åtal kunna säga vad man vill. Undantaget är som jag skrev ovan om det gäller olaga hot eller rena lögner i syfte att misskreditera en enskild person. Att få framföra till exempel en politisk eller religiös åsikt ska aldrig vara förbjudet även om det kan uppröra en grupp av människor. För det kommer aldrig fungera att trycka tillbaka “obekväma” åsikter genom förbud och lagstiftning. Istället är det en sansad debatt och diskussion som är vägen framåt. Det fungerar aldrig att förbjuda en åsikt bara för att man ogillar den.

Filed in Politik | Comment Now

Är solenergi rätt väg att gå?

Att det behövs andra energikällor än fossila är ingen nyhet och både internationellt och lokalt jobbar man på olika sätt för att öka andelen förnyelsebar energi. I Sollentuna kommer det ta sig uttryck bland annat i att den nya idrottshallen i Rotebro kommer förses med olika typer av solpaneler och speciella glasrutor som kommer ta tillvara solens energi.

Totalt räknar man med att täcka ungefär elva procent av hallens energibehov på detta sätt. Så långt allt gott med andra ord. Ekonomisk som jag är nöjer jag mig dock inte med att det bara ska vara bra utan det även ska vara ekonomiskt vettigt och försvarbart speciellt när det handlar om skattepengar.

Som tur är kan jag rätt snabbt stilla min nyfikenhet då det finns en rapport med uppskattade livscykelkostader och eventuell payback på installationen. Alla kalkyler i rapporten visar en förlust frånsett en som visar en liten vinst efter 29 år förutsatt att kommunen får bidrag för installatioen. Frågan är om det är vettigt att investera i denna typ av saker som inte ens med skattepengar i bidrag kommer betala sig och i värsta fall kommer gå rejält back?

Det känns som det finns bättre sätt, både teknikmässigt och ekonomiskt, att få en bättre och renre natur på. Inget fel på solenergi men frågan är om det är detta energislag som Sverige ska satsa på med hänsyn till vårt geografiska läge?

Filed in Politik, Sollentuna | Comments Off

Nu börjar arbetet

Sollentuna.

Sollentuna!

I nästa vecka är det dags för den alldeles nyvalda Kommunfullmäktige att sammanträda för första gången. Totalt är det 61 ordinarie ledamöter som fått medborgarnas förtroende att styra kommunen under tiden fram till nästa val år 2018. För mig blir det första gången som ledamot i kommunfullmäktige. Sedan förra valet har jag dock suttit i kommunens Trafik- och fastighetsnämnd (TFN) så helt grön inom kommunpolitiken är jag inte.

Att jag suttit i TFN i fyra år har mycket med att frågorna som tas upp där ligger mig varmt om hjärtat oavsett om det handlar om naturvård, cykelfrågor, infrastruktur, byggnation eller underhåll. Att jag har arbetat hela mitt liv i byggbranschen kan nog också gjort sitt till när jag valde att sitta i TFN. Det är även frågor inom dessa områden som jag kommer driva extra hårt i fullmäktige samtidigt som Edsbergs sportfält och utbyggnaden av Väsjöområdet står högt på prioriteringslistan, se där kom både naturvård, byggnation och infrastruktur in. Vem vet om fyra år när det är dags för en summering kanske det finns en röd tråd att följa och om inte så får vi i alla fall hoppas att Sollentunapartiet gjort någon skillnad. Du kan i alla fall lita på att vi kommer arbeta både hårt och ihärdigt för att göra Sollentuna ännu bättre och få till beslut som gynnar alla Sollentunabor- både befintliga och nya samt alla kommundelar.

Till sist vill jag tacka alla som valde att rösta på Sollentunas lokala alternativ och jag hoppas att vi kommer leva upp till era förväntningar. Jag vill även speciellt tacka er som valde att personkryssa mig i valet.

Filed in Politik, Sollentuna | Comments Off

Tyvärr fortfarande nyhetsvärde

Trots att vi är i slutet av 2014 får installation av cykelpumpar eller en ny bit gång- och cykelväg i ordningsställs blir det rubriker i tidningen. Tydligen har vi inte kommit längre när det gäller cykelinfrastruktur utan att minsta förbättring anses ha nyhetsvärde.

Om kommunen bygger en ny bit gata är det inget som man springer till tidningen om utan det ses som en självklar del av samhällsutvecklingen. En cykelsatsning är dock tydligen något ovanligt och märkvärdigt. Tyvärr säger det här mer om bristen på cykelsatsningar än förekomsten av dito.

Först den dagen cykelinfrastrukturen är likställd med övrig trafikinfrastruktur och inte längre utgör ett exotiskt och nyhetsvärdigt inslag kan vi börja prata om satsning.

Filed in Politik, Trafik | Comments Off