Sammanställning dialogen om Vision för Rotebro

Sollentuna.

Sollentuna!

Kommer du ihåg kommunens dialogmöte i Rotebro i maj? Oavsett vilket finns det nu en sammanställning av dialogen. Totalt inkom över 400 svar och över 300 platser runtom i Rotebro och Rotsunda markerades. Som boende i Rotebro är svaren rätt förväntade och handlar mycket om bullret, närheten till naturen, hur området runt stationen ska bli mindre otryggt och hur barriärerna i området behöver överbyggas. Även avsaknaden av service tas upp och där kan jag tänka mig att boende i Rotsunda har det värre än vi väster om järnvägen i Rotebro.

Själva sammanställningen går det att säga ett och annat om men svaren talar sitt tydliga språk. Rotebroborna vill att deras kommundel ska utvecklas men inte byggas sönder och skövlas på alla gröna oaser samt att kopplingen till vattnet ska vara öppen för alla. Att något görs åt bullerfrågan nu och inte i någon avlägsen framtid lyfts även fram. Något som kan kännas självklart men tyvärr inte alltid är det i kommunal planering.

Vi kan bara hoppas att ansvariga tjänstemän och politiker lyssnar denna gång och dialogen inte går samma öde till mötes som den i Helenelund.

Filed in Politik, Sollentuna, Trafik | Comment Now

Följ vilka som blir valda

För den som är intresserad går det att på Valmyndighetens webbsida följa den slutgiltiga rösträkningen. Till skillnad mot den preliminära rösträkningen kommer man under den slutgiltiga även räkna personkryss. Med andra ord kommer det senast mot slutet av nästa vecka stå klart vilka 61 stycken förtroendevalda som tar plats i Sollentuna kommunfullmäktige.

Filed in Politik, Sollentuna | Comment Now

Valet i Sollentuna

Valsedel

Valsedlar

Kommunvalet i Sollentuna bjöd inte på några allt för stora överraskningar. Mest uppseendeväckande var Moderaternas och Sollentunapartiets tillbakagång. Moderaterna höll dock sin post som största parti med 37,3 procent och 23 mandat. Jämfört med förra valet är den en minskning med tre mandat. Näststörsta parti blev Socialdemokraterna med 19,3 procent och 12 mandat. En ökning med ett mandat. Tredje största parti blev folkpartiet med 9,1 procent och sex mandat, en minskning med ett mandat. Fjärde största parti blev Miljöpartiet med 8,5 procent och fem mandat, en ökning med ett mandat.

Femte största parti blev Sollentunapartiet med 6,9 procent och fyra mandat, en minskning med två mandat. Sjätte största parti blev Kristdemokraterna med 5,2 procent och fyra mandat, en ökning med två mandat. Sjunde största blev Centerpartiet med 5,2 procent och tre mandat, en ökning med ett mandat. Sverigedemokraterna blev fortsatt minsta parti i fullmäktige med 4,2 procent och två mandat, en ökning med ett mandat.

Den sittande majoriteten (M+FP+KD) får totalt 33 mandat av 61 tillgängliga och behåller därmed makten. Man minskar dock med totalt två mandat.

Alla siffror är preliminära och du kan följa den slutgiltiga rösträkningen på val.se. Där kommer även alla personröster presenteras.

Filed in Politik, Sollentuna | Comment Now

Varför Sollentunapartiet?

.

Kryssa Johnny Rönnberg.

Varför ska man rösta på Sollentunapartiet i kommunvalet kanske du tänker? Själv röstar jag på Sollentunapartiet för att det är det enda partiet i Sollentuna som tar miljöfrågorna, medborgarinflytandet och kommunens bästa på allvar. Enda sedan Sollentunapartiet bildades 1973 har miljön och ökat inflytande för medborgarna varit partiets ledstjärnor.

Andra partier är bra på att prata om det viktiga i att bevara kommunens gröna lungor medan man i besluten gör tvärtom. I Sollentunapartiet menar vi det vi säger och du kan alltid lita på att det vi skriver på våra valaffischer och säger överförs i politisk handling i kommunfullmäktige och kommunens nämnder.

Vi i Sollentunapartiet står för vad vi säger och är inte bundna av någon partipiska uppifrån eller ideologisk inlåsning. Vi har alltid medborgarnas bästa för ögonen oavsett om det handlar om miljön, naturreservat, gröna lungor, närtrafik, skolan, cykelvägar eller hushållning med dina och mina skattepengar.

Så om du bryr dig om din närmiljö och hur Sollentuna utvecklas ska du välja Sollentunapartiet i kommunvalet och om du vill ha en i kommunfullmäktige som på allvar bryr sig om strandskyddet, cykelfrågorna och andra infrastrukturfrågor samt miljön ska du kryssa Johnny Rönnberg.

Filed in Politik, Sollentuna, Trafik | Comments Off