Skillnaden

Visa har förmågan att ge och uttrycka medmänsklighet och solidaritet medan visa har förmågan att visa och uttrycka omedmänsklighet och osolidaritet.

Filed in Politik, Sollentuna | Comment Now

Social housing

En så kallad forskare försöker än en gång lansera idén om att vi borde bygga sociallägenheter (social housing) i Sverige. Jag har tagit upp ämnet tidigare och Hem&Hyra har tagit upp ämnet ett antal gånger. I länder där social housing förekommer fungerar detta oftast dåligt och boendeformen förstärker bara segregationen och gör att folk blir fast där man är – både fysiskt och psykiskt.

Att det råder en brist på bostäder på sina ställen ställen i Sverige är helt sant man att tro att bostadsbristen ska gå och lösa med hjälp av social housing visar bara på stor okunskap. För social housing löser inga problem utan skapar bara problem. Det som behövs är billiga och bra hyresrätter i kommunal och privat regi där både låginkomsttagare och höginkomsttagare kan bo. Att bygga områden enbart för att placera låginkomsttagare där leder bara till problem både för samhället och den enskilde.

Istället för social housing behövs fler bostäder och framförallt fler hyresrätter.

Filed in Bostäder, Politik | Comments Off

Cykelplanen antagen i fullmäktige

Vi gillar cykel!

Vi gillar cykel!
Bild: Transportstyrelsen.

På onsdagskvällen hade Sollentuna kommunfullmäktige sitt sista sammanträde för året. Ärendelistan innehöll ett fyrtiotal punkter men då många var rena formaliteter samt val av ledamöter och ersättare i nämnderna tog mötet inte längre tid än normalt.

Själv blev jag invald i Trafik- och fastighetsnämnden och kommer med andra ord fortsätta där nästa år. Skillnaden mot de senaste fyra åren är att jag kommer sitta där som enda sollentunapartist. I sak kommer det dock inte göra så stor skillnad då jag kommer fortsätta att driva en offensiv oppositionspolitik.

På dagordningen fanns även en fråga som ligger mig varmt om hjärtat och det var ärende 39 som handlade om kommunens cykelplan. Under nästa hela min tid i trafik- och fastighetsnämnden har jag arbetat med denna och det är roligt att själv kunna vara med och ta beslut om den i kommunens högsta beslutande organ. Visst finns det en del brister och att den dragits i långbänk är tråkigt men den är tillräckligt bra för att både jag, Sollentunapartiet och övriga partier i fullmäktige alla biföll majoritetens förslag och antog planen.

Nu är det bara att hoppas på att cykelplanen omsätts i praktiken och tillräckligt med pengar tillförs de kommande åren.

Filed in Politik, Sollentuna, Trafik | Comments Off

Hellre ungdomslägenheter än studentbostäder

Sollentuna kommun är mäkta stolt över att man satt igång byggandet av studentbostäder i Tureberg. Dessa bostäder är de första renodlade studentbostäder som byggs inom kommunen och den politiska majoriteten i kommun har inga gränser på sin glädje.

Man kan fråga sig varför man är så glad över att det byggs studentbostäder i kommunen? I Sollentuna finns det verken högskola eller universitet. Det som finns är en skriande brist på små och billiga lägenheter för kommunens ungdomar. Så varför prioriterar man studentbostäder framför ungdomsbostäder?

Jag anser att det är viktigare att kommunens unga finner en bostad framför att en student gör det. Med detta inte sagt att studentbostäder inte behövas byggas men som allt annat gäller det att prioritera och då prioriterar jag kommunens unga framför studenter.

Filed in Bostäder, Politik | Comments Off