Både bra och dåliga besked från Naturvårdsverket

Varg. Foto: Wikipedia.

Varg. Foto: Wikipedia.

Naturvårdsverket har idag lämnat över ansvaret för beslut om licensjakt till länsstyrelserna i Mellansverige. Jag har tidigare skrivit om det dåraktiga i att lämna över ansvaret för en omtvistad form av jakt på ett antal länsstyrelser som inte tvekar att godkänna skyddsjakt. Att licensjakten är omtvistad råder det ingen tvekan om och detta visas bland annat med att det pågår hela tre stycken tvistemål på EU-nivå mot Sverige gällande landets hantering av licensjakten.

Beslutet om att lägga över ansvaret för beslut om licensjakt bygger även på underlag framtaget under den förra vargkritiska regeringen där bland annat en vargstam på 270 individer anses livskraftig. Även detta är något som EU kritiserat Sverige för då det går stick i stäv med EUs program för bevarande av viktiga djur- och växtarter med motivation av behovet med en varierad och livskraftigt djur- och växtliv. Att i detta läge ta denna form av beslut visar på dåligt omdöme och vi kan bara hoppas att det kommer ett kontrabeslut inom kort innan allt för många vargar fått sätta livet till.

Allt på naturvårdsverket är dock inte nattsvart då verket i sin budgetansökan för de kommande tre åren begärt att få ta över det Allmänna uppdraget från särintresset Jägarförbundet. Mer konkret handlar det om att Naturvårdsverket bland annat vill ta över ansvaret för jakt-och viltinformation, övervakning och funktionen som remissinstans. För varje sunt tänkande människa är det helt naturligt att dessa viktiga funktioner och ansvar ska ligga på en neutral myndighet och inte hos ett särintresse. Föga förvånande håller inte Jägarförbundet med då man anser att det är viktigare att framföra ensidig propaganda för skattepengar än neutral och saklig information.

Filed in Allmänt, Politik | Comment Now

Då regionala cykelstråket förvandlades till grusväg

Sollentunas senaste grusväg. Foto: Johnny Rönnberg.

Sollentunas senaste grusväg. Foto: Johnny Rönnberg.

Ibland eller rätt ofta om man ska vara ärlig undrar jag hur kommunen tänker. Senaste tankevurpan handlar om att man gjort om delar av ett av kommunens regionala cykelstråk (Märstastråket) till en grusväg. Delen det handlar om löper parallellt med Norrvikensleden alldeles söder om brandstationen i Häggvik.

Av någon anledning har det på ömse sidor om gång- och cykelvägen fyllts upp med dryg decimeter bredd remsa med grus modell större. Förutom på sidorna har även en hel del hamnat på själva vägen. Så om inte löven var tillräckligt stor trafikfara för länets cyklister måste man nu även ta hänsyn till att man helt plötsligt cyklar på en grusväg. Att den största ansamlingen av grus sedan ligger efter en kurva gör inte saken bättre.

Även om gruset på vägen lär sopas upp så småningom till våren eller så lär gruset på sidorna återkommande leta sig upp på vägen både med och utan mänsklig hjälp. Att detta sker är den relativt nya gång- och cykelvägen parallellt med Slottsvägen i Edsberg ett exempel på. Där handlar det dock inte om grus utan mindre stenkross som kantar ömse sidor och letar sig upp på vägen.

Tillgänglig statistik visar att de flesta cykelolyckor är singelolyckor och att dåligt underhåll av infrastrukturen orsakar en stor del av dessa. Att då medvetet utföra åtgärder som ökar olycksrisken känns som att aktivt motarbeta allt vad cykelplan och trafiksäkerhet står för.

Felanmälan är inskickad och tjänstemän på Trafik- och fastighetskontoret är informerad personligen så förhoppningsvis görs något åt det hela.

Filed in Sollentuna, Trafik | Comments Off

Hur stor yttrandefrihet ska det finnas?

Att det ska finnas yttrandefrihet ses som en självklarhet i alla demokratiska länder men det diskuteras sällan vilka begränsningar som ska få finnas. Att man inte ska få hota eller tala osanning om en annan person är självklart. Rätten att få uttala politiska eller religiösa tankar eller synpunkter är lika självklar. Även rätten att få uttrycka vad man tycker är en grundbult i ett demokratiskt samhälle. Var ska man då dra gränsen?

Själv är jag anhängare av det som jag kallar total yttrandefrihet. Varje människa och medborgare ska utan risk för åtal kunna säga vad man vill. Undantaget är som jag skrev ovan om det gäller olaga hot eller rena lögner i syfte att misskreditera en enskild person. Att få framföra till exempel en politisk eller religiös åsikt ska aldrig vara förbjudet även om det kan uppröra en grupp av människor. För det kommer aldrig fungera att trycka tillbaka “obekväma” åsikter genom förbud och lagstiftning. Istället är det en sansad debatt och diskussion som är vägen framåt. Det fungerar aldrig att förbjuda en åsikt bara för att man ogillar den.

Filed in Politik | Comments Off

Är solenergi rätt väg att gå?

Att det behövs andra energikällor än fossila är ingen nyhet och både internationellt och lokalt jobbar man på olika sätt för att öka andelen förnyelsebar energi. I Sollentuna kommer det ta sig uttryck bland annat i att den nya idrottshallen i Rotebro kommer förses med olika typer av solpaneler och speciella glasrutor som kommer ta tillvara solens energi.

Totalt räknar man med att täcka ungefär elva procent av hallens energibehov på detta sätt. Så långt allt gott med andra ord. Ekonomisk som jag är nöjer jag mig dock inte med att det bara ska vara bra utan det även ska vara ekonomiskt vettigt och försvarbart speciellt när det handlar om skattepengar.

Som tur är kan jag rätt snabbt stilla min nyfikenhet då det finns en rapport med uppskattade livscykelkostader och eventuell payback på installationen. Alla kalkyler i rapporten visar en förlust frånsett en som visar en liten vinst efter 29 år förutsatt att kommunen får bidrag för installatioen. Frågan är om det är vettigt att investera i denna typ av saker som inte ens med skattepengar i bidrag kommer betala sig och i värsta fall kommer gå rejält back?

Det känns som det finns bättre sätt, både teknikmässigt och ekonomiskt, att få en bättre och renre natur på. Inget fel på solenergi men frågan är om det är detta energislag som Sverige ska satsa på med hänsyn till vårt geografiska läge?

Filed in Politik, Sollentuna | Comments Off