Sollentunahem låter andra förhandla hyran

image

Foto: Johnny Rönnberg.

Årets hyresjustering för boende hos Sollentunahem blev under fredagen offentlig. Årets förhandling har dragit ut på tiden beroende på Sollentunahem. Bland annat har man inte velat förhandla direkt med Hyresgästföreningen, som man gjort tidigare. Istället har man överlåtit förhandlingen till Fastighetsägarna Stockholm. Detta har gjort att det varit en trepartsförhandling istället för den brukliga tvåpartsförhandlingarna.

Mönstret följer det som flera borgerligt styrda kommuner valt där man väljer att det kommunala bostadsbolaget ska vara med i Fastighetsägarna istället för det naturliga SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) där nästan alla Sveriges kommunala bostadsbolag är medlemmar. Förutom symbolhandlingen innebär hela förfarandet att Sollentunahem lämnar ifrån sig ansvaret för det som många hyresgäster anser som en av de viktigaste sakerna – nämligen hyran.

Förutom detta har även förhandlarna hos Fastighetsägarna betydligt mindre lokalkännedom än förhandlarna hos Sollentunahem. Detta då de förstnämnda har ansvar för hela Stockholm och i bästa fall fått en kort genomgång från Sollentunahem gällande vilka förhållanden som gäller i Sollentuna. Då A och O i alla förhandlingar är att man har bra och relevant kunskap om det man förhandlar om känns detta upplägg väldigt konstigt.

Filed in Bostäder, Sollentuna | Comment Now

Förbud är ingen lösning

I veckan kom regeringen med ett utspel gällande rökning och föga förvånande handlade det hela om ett förbud. Ett förbud för rökning på bland annat busshållplatser och andra allmänna platser. Jag är själv icke-rökare och har inget emot att slippa rökare när jag är ute men att den reflexmässiga lösningen på problem i Sverige verkar vara antingen förbund eller höjd skatt är jag emot.

Om man skulle förbjuda allt som är ohälsosamt eller skadar andra människor skulle det inte finnas mycket som var tillåtet. Det skulle även vara intressant hur ett förbud mot rökning på busshållplatser ska beivras. För ett förbud eller en lag som inte beivras leder bara till att respekten för rättssamhället och rättsapparaten minskar.

Istället för förbud är det information som gäller. Redan idag inser nästan alla i Sverige att rökning är skadligt och de som börjar röka lär knappast välja en annan bana för att det råder rökförbud på busshållplatser. Det är med information och kunskap man får igenom förändringar inte genom förbud.

Filed in Politik | Comments Off

Bygg smart och rätt

Då och då dyker det upp en intressant tråd på Facebook. En av dessa är denna tråd. Tråden fångade mitt intressant extra mycket då det rörde både politik, boende, ekonomi och stadsutveckling. Mitt inlägg i tråden är enligt följande:
____

Alltid intressant med folk som anser att den enklaste vägen för att få pengar är höjd skatt, detta som om skatt vore en outtömlig källa som man kan ösa ur i all oändlighet. Om skatten blir för hög och/eller går till fel saker kommer viljan att betala skatt minska. Att tro att lösningen på alla problem är högre skatt visar bara på en förvrängd världsbild.

Man får inte heller glömma att skatt är något som staten/kommunerna/landstingen tar ut av folket med hjälp av sitt våldsmonopol.

Gällande förtätning är det intressant att förtätning allt som oftast handlar om förtätning av flerbostadsområden och ytterst sällan om radhusområden/villaområden. Även om det sistnämnda finns gott om runt om i Storstockholm med närhet till spårbunden kollektivtrafik. Sedan får man inte glömma att Stockholm inte är den storstad som många tror utan det finns gott om mark att bygga på utan att ta värdefulla grönområden i anspråk eller förtäta områden i onödan. Bromma flygplats är ett exempel och Norra Djurgårdsstaden är ett annat, där man i det senare byggde betydligt lägre hus än man kunde.

I Häggvik finns det även gott om mark som tas upp av köplador och parkeringar i kollektivtrafiknära läge. Varför inte bygga där först innan man bygger i områden som kräver bussanslutning eller andra dyra kollektivtrafiklösningar?

Allt som oftast känns det som att visa vill bygga minnesmärken efter sig själva eller ta ett första spadtag för något nytt istället för att bygga smart och för folket. Detta gäller inte bara bostadsbebyggelse utan mycket annat i samhället också.

Filed in Bostäder, Politik, Sollentuna | Comments Off

Rörigt på årets första fullmäktige

Foto: Wikipedia/Johannes Scherman.

Kommunhuset.

Under torsdagskvällen var det dags för årets första Kommunfullmäktigemöte. För att vara fullmäktige var det ovanligt få punkter på dagordningen. Detta märktes dock inte på tidsåtgången då det rådde både teknikproblem (läs urladdade batterier) och förvirring från presidiet i ett antal frågor.

Bland annat lästes fel namn upp när det gällde val till olika utskott och visa valärenden fanns inte med trots att dessa anmälts i förtid. Allt redde dock förhoppningsvis upp sig men alldeles säker kan man inte vara innan protokollet är utskrivet. Kanske var det ett tecken att kommunjuristen var där och höll en kort utbildning i grunderna för fullmäktiges arbete och bland annat nämnde hur felaktiga protokoll ska handhas. Med andra ord bör alla ledamöter veta detta om det blir aktuellt.

Bland ärendena kan nämnas Socialdenokraternas motion om att ställa sociala- och miljökrav vid kommunala upphandlingar. Sollentunapartiet ställde sig bakom andemeningen i motionen och att man ska ställa sociala- och miljö krav vid upphandlingar. Visa av motionens att-satser är dock tveksamma ur ett lagligt och ekonomiskt perspektiv. Sollentunapartiet röstade för Miljöpartiets förslag.

Intressant var också att Sverigedemokraterna för första gången denna mandatperiod var framme vid talarstolen just gällande detta ärende. Vad man ville var dock mer oklart då man hade svårt att säga vad man ville med sin protokollsanteckning. I slutet av mötet kunde man dock lämna en protokollsanteckning gällande vad man tyckte i frågan. För en annan känns det konstigt att man inte i förväg vet vad man tycker när man lämnar en protokollsanteckning eller en reservation.

Härskartekniken från Kommunfullmäktiges ordförande mot Sverigedemokraternas gruppledare var dock ett lågvattenmärke, oavsett politiska åsiktsskillnader ska man respektera varandra. Att man inte tycker lika hör till demokratin.

Ett annat ärende av intresse var fyllnadsval för Sollentunapartiets ersättarplatser i Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden. I den förstnämnda blev undertecknad invald och i den sistnämnda Vahe Avetian.

Filed in Politik, Sollentuna | Comments Off