Guld och gröna skogar

Här om dagen när jag cyklade till jobbet bestämde jag mig för att ta (om)vägen över Järvareservatet. Även om det rent längdmässigt är längre känns det inte så känslomässigt eller fysiskt. För var kan vara en bättre väg till jobbet än över böljande ängar, genom skogar där solen skiner ner genom trädkronorna och fågelsången följer än? Till på köpet får man även en mindre stressfull färd än motsvarande sträcka inne i staden.

Skillnaden var total jämfört med ett tag sedan när jag cyklade inne i stan. Där var det ingen fågelsång man hörde utan ljudet av biltrafik, däcktjut, tutor och annat som knappast bidrar till en stressfri pendeltur. Till detta ska även läggas det faktum att en tur på Stockholms cykelfält i rusningen är en konstant lekt med döden och då är det inte bara plötsligt uppdykande fysiska hinder jag tänker på.

När jag tänker på detta när jag cyklar fram över Järvareservatet är det svårt att förstå hur de som ville bygga tio miljonprogramområden på denna plats tänkte. För även om vi bor i en (stor)stad behöver människan närhet till natur och avkoppling från stadens både fysiska och psykiska påfrestningar. För det räcker inte med att säga att folk får ta tåget till naturen utan ett rikt natur- och djurliv i vardagen är något som alla människor behöver för att få en bra hälsa.

Närheten till natur och grönområden är även något som Sollentunaboarna vädersätter högt när man får ranka vad som är viktigt i kommunen. Då handlar det även inte bara om stora natur- och grönområden som Järvareservatet utan även om mindre mer närliggande gröna lungor – lungor som allt mer byggs bort i ivern att få något stadslikande som i slutändan är rätt långt från den ”stenstad” man vill efterlikna.

Filed in Bostäder, Sollentuna, Trafik | Comments Off

Linbana – ingen miljösmart framtidslösning

I veckans Mitt i Sollentuna kan man än en gång läsa en hyllningsartikel om förslaget till linbana i Sollentuna. Ingenstans nämns dock vad folk som kommer ha kabiner strax över sina hus med några minuters mellanrum tycker, hur säkerheten i kabinen ska lösas en mörk vinterkväll eller vem som ska betala det hela. Stockholms landsting, med sin dåliga ekonomi, lär knappast ha investeringar i ett nytt och i sammanhanget oprövat kollektivfärdmedel högt upp på sin prioriteringslista. Kommunens egen ekonomi är inte heller lämpad för denna typ av stora investeringar och det ligger även utanför kommunens ansvarsområde.

Det mest beklämmande är dock att linbanan visar en av de stora planeringsmissar med den föreslagna bebyggelsen. Nämligen att man planerat en kommundel för tusentals personer utan att på ett vettigt sätt kunna kollektivtrafikförsörja det samma. Detta kommer oundvikligen leda till ett ökat bilberoende för områdets framtida boende.

Stora delar av Sollentuna har idag bra kollektivtrafik och med förslag på spårväg och i en framtid även tunnelbana känns det ogenomtänkt att skapa behov av udda matartarfik istället för att bygga mijöeffektiva spårbundna kollektivlösningar som tar folk dit de vill utan onödiga byten. Linbanor är ingen lösning för den som förordar bekväm, miljövänlig och effektiv kollektivtrafik. Där behövs istället satsningar på tunnelbana, järnvägar, spårvägar och lokalbanor.

Filed in Bostäder, Sollentuna, Trafik | Comments Off

Kommunala skatteutjämningssystemet – en fråga som enar Sollentuna

Kommunala skatteutjämningssystemet – visst låter det spännande? Inte? Om vi istället då tar vinkeln att skatteutjämningssystemet innebär att alla som betalar inkomstskatt i Sollentuna betalar mer i skatt än man hade behövt. Till detta ska även läggas 841 kronor som Riksdagen vill att denna extraskatt ska öka med. Intresserad nu?

Varför denna extraskatt då kanske du tänker. Jo, sollentunaborna får betala extra för att kommunen har en välskött ekonomi och har en förmåga att locka till sig välutbildade personer. Detta för att kommuner som inte har en lika välskött ekonomi ska kunna fortsätta vansköta sin ekonomi och få mer bidrag från det kommunala skatteutjämningssystemet. Ett system där ett fåtal kommuner tvingas att betala till alla övriga kommuner. I stort sätt ligger alla kommuner som är nettobetalare i Stockholmsregionen.

Att jag skriver om detta nu beror på att det på senaste Kommunfullmäktige var det uppe en punkt angående remissvar på en skrivelse från Finansdepartementet om förändringar i skatteutjämningssystemet som leder till att kommuner som redan idag betalar mycket ska betala ännu mer bara för att man sköter sig.

Alla med sunt förnuft inser att ett system där man blir bestraffad för att man sköter sig har ett inbyggt systemfel i sig. Som tur är har vi många förnuftiga människor i Sollentuna och förslaget till remissvar var underskrivet av Sollentunapartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Folkpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Under fullmäktigemötet anslöt sig även Sverigedemokraterna och Centerpartiet till gruppen. Enda parti som var emot det hela var Vänsterpartiet som yrkade avslag på Kommunstyrelsens förslag.

Att se en sådan samstämmighet i en sådan viktig fråga är en fröjd även om man kan tänka att visa partier inte kommer ligga på lika hårt för att få igenom kommunens remissvar. Om jag hade fått bestämma hade världen inte bara varit en bättre plats utan det kommunala skatteutjämningssystemet hade övergetts innan det ens hade sjösatts.

Filed in Politik, Sollentuna | Comments Off

Golfbollar viktige än människor

SkyltNär man är ute och går eller cyklar på gång- och cykelbanan förbi Sollentuna golfklubb möts man av en skylt som utropar “Varning för golfbana håll till vänster”. Skylten är även förtydligad med målning på gång- och cykelbanan. Anledningen till skylten är troligtvis att golfbanan har anlagt en “driving range” med sikte på gång- och cykelvägen och trots högt staket är man säker på att medlemmarna kommer sikta för högt då gångare och cyklister är i fara.

Frågan är om man inte redan siktat för högt? För skyltningen och målningen är inget som man från kommunens sida känner till. Detta betyder alltså att det handlar om olaglig skyltning på kommunal mark.

Kommunen är uppmärksammad på skyltningen och förhoppningsvis ser vi en åtgärd inom kort. Det mest intressanta är dock att visa anser att golfbollar är viktigare än människor. Det är även intressant att de som beställt och betalat för det hela anser att gångare och cyklister gott kan samsas på en yta som inte ens motsvarar en axelbredd.

Filed in Sollentuna, Trafik | Comments Off