Bråda tider

Bloggen går lite på halvfart just nu och det beror på att det är en rätt hektisk tid med budgetfullmäktige den 11 juni, budgetarbete internt inom partiet och att jag den 13 maj tillträdde som ordförande för Sollentunapartiet. Det senare skedde efter att den sittande ordföranden valde att avgå endast några veckor efter hennes tillträdande. Detta gjorde att jag som vice ordförande tog över ordförandeklubban och nu kommer leda Sollentunapartiet fram till nästa ordinarie årsmöte nästa år.

Samtidigt kommer jag behålla mina övriga förtroendeuppdrag i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Trafik- och fastighetsnämnden. Med andra kommer det bli änmer politik framöver och det tillsammans med att lotsa Sollentunapartiet till nya segrar är något jag ser fram emot.

We Shall Overcome

Inga kommentarer.

Höghus i Rotebro

I veckans Vi i Sollentuna har jag och Ola Byström följande insändare.

Med anledning av Maria Stockhaus insändare i Vi i Sollentuna nummer 13 2015 kan man fråga sig om Stockhaus ens har läst remissvaren eller om hon bara utgår från att Rotebroborna säger tvärnej till att bygga i Rotebro? För de allra flesta remissvaren har inget större emot att det byggs i Rotebro och det förekommer även en hel del förslag på bra platser att bygga på.

Det som folk är mindre positiva till är det föreslagna 22-våningshuset som inte passar in i den befintliga småskaliga bebyggelse som centrala Rotebro består av. Att se stadsplanering med ett hus i taget slutar aldrig bra och man tappar snabbt greppet över helheten och slutresultatet blir både plottrigt och utan sammanhang.

Närheten till järnvägen är inte heller av godo vilket framgår av både Trafikverkets och Länsstyrelsens remissvar. Med tanke på att Ostkustbanan är klassad som ett riksintresse och två till spår är aktuella är det bara obetänksamt att bygga nära järnvägen både ur ett säkerhets- och ett folkhälsoperspektiv. Att tränga ihop många människor på liten yta har även sina nackdelar och Stockholm är inte känt precis för att ha brist på byggbar mark.

En levande stad är inte heller något man får genom att bygga högt och därmed skapa blåsiga och därmed ogästvänliga platser såsom Turebergs torg eller torget vid Scandic hotell i Kista. Ingen av dessa platser är något som folk spontant uppehåller sig vid för att njuta av stadslivet.

Efter snö(röjning) kommer grus(sopning)

Grus
Grus
Sollentuna kommun har fått en hel del beröm för snöröjningen denna vinter. Mycket av detta ligger i att snöröjningen har sköts på ett bra sätt bland annat längs det nord-sydgående regionala cykelstråket. En annan bidragande faktor har varit den förhållandevis milda vintern och Solnas totala kollaps så fort det kom lite snö. För Solnas del är det nog bättre med en skidplan än en cykelplan.

Tillbaka till Sollentuna. Jämfört med snö- och halkbekämpningen har vinterns efterlämningar – gruset, varit en bock i kanten. Dels har det tagit lång tid att få upp gruset och dels har det på många ställen varit slarvigt upptaget. Visst har entreprenören till långt in i maj på sig att ta upp gruset och där ligger en del av problemet. Här finns plats för innovativa och flexibla lösningar från kommunens sida. Istället för att sätt ett fix datum kan kommunen istället ha en tidsgräns efter avrop då allt ska vara klart, exempelvis fyra veckor. Visst skulle en sådan lösning kosta lite mer men då det handlar om trafiksäkerhet, hälsa och välbefinnande finns det andra faktorer än rent ekonomiska att ta hänsyn till.

Sedan är det frågan om det är ett tecken att det regionala cykelstråket förbi Rotebro centrum var bland det sista att röjas från grus i Rotebro?