Vinterns vargslakt inledd

Edit: 20141128 – 17:58: Länsstyrelsen i Dalarna har tillåtit jakt på 9 – 12 vargar. Slakten fortsätter med andra ord.
——
Idag kom besked från länsstyrelserna i Värmland och Örebro gällande vinterns licensjakt på varg. Länsstyrelsen i Örebro beslutade att 12 vargar för skjutas medan Länsstyrelsen i Värmland ansåg att 24 vargar är ett bra antal. Man ska även komma ihåg att länsstyrelserna lägger sig, enligt sig själva, lågt i jakttilldelningen för att ha en marginal för överjakt.

Dagens beslut innebär att en tiondel av Sveriges vargstam är tillåten att skjutas och beslutet ligger även betydligt över rekordåret 2010 när 28 vargar sköts under licensjakten. Till detta kommer även att flera län ännu inte tagit något beslut om vinterns licensjakt.

Sedan tidigare har EU-kommissionen kritiserat licensjakten och redan dagens beslut innebär en klar överskridning av nivåerna som kommissionen kritiserade. Även Kammarrätten är kritisk till tidigare licensjakter på varg.

Jag kan inte annat än hålla med Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, när hon säger — “Det här saknar alla rimliga proportioner. Vi hoppades i det längsta på att länsstyrelserna skulle välja att skydda de redan utsatta vargreviren. Jag är skakad av dagens beslut, Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen”.

Filed in Politik | Comment Now

Mer (flyg)buller att vänta i Sollentuna

Airbus A330-300 på Arlanda. Foto: Brorsson/Wikipedia. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Airbus A330-300 på Arlanda.
Foto: Brorsson/Wikipedia. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Idag kom Mark- och miljööverdomstolen med sitt domslut gällande om direkta inflygningar över Upplands Väsby ska tillåtas eller inte efter den 1 januari 2018. Bakgrunden. väldigt kort, är att när dåvarande Luftfartsverket fick tillstånd att bygga en tredje start- och landningsbana på Arlanda var en viktig kugge i tillståndet att flygplatsen senast till den 1 januari 2018 skulle sluta med direkta inflygningar över Upplands Väsby. Istället skulle så kallad kurvad inflygning användas.

Swedavia AB, statligt bolag som numera äger Arlanda, har dock i efterhand hävdat att tekniken för kurvad inflygning inte är tillräckligt utvecklad och inte kommer vara det inom överskådlig tid. Med andra ord har man mer eller mindre bluffat till sig ett tillstånd och godkänt krav som man inte vill uppfylla och därför skyller på att man inte kan.

Varför berör då direkta inflygningar över Upplands Väsby Sollentuna kanske du tänker. Då Sollentuna ligger direkt söder om Upplands Väsby påverkas kommunens norra delar av samma flygbuller. Detta buller ska läggas till det buller som kommer från en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor samt motorvägssträcka. Att buller är ohälsosamt och påverkar hälsan negativt är kartlagt vilket gör att det uppstår stora samhällskostnader på grund av buller. Det är därför det finns lagstiftning som sätter maxgränser på hur mycket buller människor för utsättas för.

Det är därför med sorg jag läser Mark- och miljööverdomstolens domslut om att man upphäver tidigare domar i frågan och godkänner direkta inflygningar över Upplands Väsby samtidigt som man ger Swedavia beslutanderätt i frågan gällande när det kan vara lämpligt att använda kurvad inflygning. Samma Swedavia som tidigare sagt att kurvad inflygning inte är något man vill ha. Slutresultatet av domen blir kort och gott att många Sollentunabor och andra boende kring Arlanda kommer få acceptera betydligt mer buller.

Man kan fråga sig hur mycket samhället kommer få betala både i mer ohälsa och i reda pengar på grund av dagens beslut?

Filed in Sollentuna, Trafik | Comments Off

Licensjakt fel enligt Kammarrätten

Varg. Foto: Wikipedia.

Varg. Foto: Wikipedia.

Under fredagen kom besked om att Kammarrätten i Stockholm underkänner Naturvårdsverkets beslut om 2013-års licensjakt på 16 vargar. Jägarförbundets… förlåt Naturvårdsverkets motiv till tillåtelse för jakt var att denna skulle minska inavelsnivån inom vargstammen.

Förutom att Kammarrätten menar att det inte finns något som tyder på att inaveln skulle minska genom jakt skriver man att den svenska vargstammen och dess fortlevnad skulle ta skada av att så många som 16 viktiga vargar togs om livet.

Frågan är om Naturvårdsverket kommer ta till sig domen eller om man kommer fortsätta med att ge tillstånd till licensjakt samt ge mer eller mindre skjutglada Länsstyrelser beslutanderätt i denna fråga?

Filed in Allmänt, Politik | Comments Off

Köttfria måndagar – ekonomi eller miljö?

Idag är det populärt att införa köttfria måndagar och köttfria dagar i allmänhet i skolor och förskolor. (Lokal)media är sällan sena på att hänga på och skriva om saken som om det vore årets nyhet. Frågan är hur nytt det egentligen är?

Jag tillbringade mina skolår i mellan- och högstadiet under mitten och slutet av 1990-talet och även då hade vi en eller flera köttfria dagar i veckan. Med andra ord känns det hela som en icke-nyhet och som något som mer eller mindre alltid funnits. Det enda som förändrats är att för 15 – 20 år sen berodde de köttfria dagarna inte på miljöhänsyn utan på hänsyn till skolans ekonomi.

Detta får mig att tänka på om dagens vurm om köttfria dagar i skolan mer beror på ekonomisk hänsyn än om miljöhänsyn? Inget fel i om man kan sammanföra dessa två men att segla under falsk flagg har aldrig varit accepterat.

Filed in Politik, Sollentuna | Comments Off