Tag Archives: ungdom

Klart var studentbostäder ska byggas i Rotebro

Nu är det klart var det kommer byggas studentbostäder i Rotebro. På senaste PEU-mötet (Plan- och exploateringsutskott) togs det under §9/2014 Inriktningsbeslut avseende förberedande genomförande för studentbostäder m.m. inom kvarteret Ritsalen, Rotebro följande beslut: “Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att förbereda ett genomförande för studentbostäder m.m. inom kvarteret Ritsalen med den inriktning […]

Alltid dessa bostäder

Bostadsbrist är ett kärt ämne både i Sollentuna och i övriga Stockholmsområdet. Om det inte handlar om var man ska bygga eller hur man ska bygga så är det vad man ska bygga. Egen hem? Bostadsrätter? Hyresrätter? Ungdomsbostäder? Seniorbostäder? Studentbostäder? Av dem fem uppräknade bostadstyperna finns det en som skiljer ut sig från övriga och […]

Varför studentbostäder framför ungdomsbostäder?

Läste att Pastorn varit på möte för att få igång byggande av studentbostäder i kommunen. Inget ovanligt i sig då det är dryga året kvar till valet och från Pastorn har det mest varit prat dem senaste tre åren och liten handlingskraft. Intressant dock att det är studentbostäder som verkar prioriteras då såvitt jag vet […]

Bygg ungdomsbostäder istället för studentbostäder

Den senaste tiden har det skrivits mycket om studentbostäder och bristen på dessa. Bland annat Vi i Sollentuna tar upp faktumet att det inte finns en enda studentbostad i Sollentuna i veckans tidning. Frågan som inte ställs är dock om en kommun som Sollentuna, som inte har någon högskola eller något universitet, först och främst […]