Tag Archives: idrottshall

Klart var studentbostäder ska byggas i Rotebro

Nu är det klart var det kommer byggas studentbostäder i Rotebro. På senaste PEU-mötet (Plan- och exploateringsutskott) togs det under §9/2014 Inriktningsbeslut avseende förberedande genomförande för studentbostäder m.m. inom kvarteret Ritsalen, Rotebro följande beslut: “Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att förbereda ett genomförande för studentbostäder m.m. inom kvarteret Ritsalen med den inriktning […]