Tag Archives: gångtrafikant

Motion från Sollentunapartiet

I förra veckan lämnade Sollentunapartiet in en motion gällande att få ett bättre trafikflöde för alla trafikslag i kommunen samt utforma trafikmiljön med fokus på trafiksäkerhet, miljö och framkomlighet. Motionen riktar in sig på kommunens trafiksignaler då dessa med dagens programmering lämnar mycket övrigt att önska gällande ovanstående. Att ingen lokal hänsyn till trafikmiljön tas […]

Finns det några cykelvägar?

Efter att ha läst en del om cykelvägar kontra gång- och cykelvägar i Facebooksgruppen Cyklistbubblan började jag fundera på om vi har några cykelvägar i Sollentuna? Oseparerade gång- och cykelvägar finns det gott om och exempelvis runt Stinsen och utanför Rotebro Handel finns även separerade dito. Några renodlade gångvägar finns det också även om dessa […]

Ojämlik trafiklagstiftning

Varför är gatunätet så ojämlikt och människoförarkantande? Varför prioriterar kommunerna och staten bilismen i städerna framför gångtrafikanter och cyklister? Vid en titt på trafiklagstiftningen framträder snabbt att lagstiftningen är skriven med bilismen som utgångspunkt. Det skrivs om övergångsställen, cykelöverfarter etc men inget om bilöverfarter. Lagstiftningen anser att gångtrafikanter och cyklister ska ses som ett hinder […]

Vad är trafiksäkerhet?

Trafiksäkerhet kan vara ett laddad fråga för många. För visa betyder det att ta bort övergångsställen medan andra vill ha smalare vägar och en tredje mer belysning och övergångsställen. Själv har jag väldigt svårt att se hur trafiksäkerheten skulle öka genom att ta bort övergångsställen samtidigt som man påstår att rättigheterna för alla trafikanter ökar? […]