Finns det några cykelvägar?

[caption id="attachment_5" align="alignright" width="200" caption="Vi gillar cykel!
Bild: Transportstyrelsen."]Vi gillar cykel![/caption]Efter att ha läst en del om cykelvägar kontra gång- och cykelvägar i Facebooksgruppen Cyklistbubblan började jag fundera på om vi har några cykelvägar i Sollentuna? Oseparerade gång- och cykelvägar finns det gott om och exempelvis runt Stinsen och utanför Rotebro Handel finns även separerade dito. Några renodlade gångvägar finns det också även om dessa på visa ställen är otydligt skyltade och i visa fall felaktigt skyltade. Några cykelvägar kan jag dock inte påminna mig ha sätt i kommunen om man nu inte räknar ett par tre stycken som finns i anslutning till nyligen omgjorda hinder i bussgata.

Att andelen cykelvägar är lågt i förhållande till andelen gång- och cykelvägar är inget unikt för Sollentuna utan även i andra kommuner är situationen den samma. Denna brist tror jag är en stor orsak till den irritation som uppstår mellan cyklister och gångtrafikanter. För det säger sig självt att det uppstår konflikter om man på en tre meter bedd asfaltremsa samlar allt från lekande barn, flanörer, lösspringande hundar, barnvagnar, rullstolar till cyklister som cyklar i allt från gångfart till drygt 20 km/h. Ingen skulle komma på tanken att bygga upp ett nationellt (bil)vägnät med bilvägar med en bredd på tio meter där allt ifrån tung trafik med långtradare via personbilar till mopeder och lekande barn ska samsas.

Med andra ord borde det vara lika naturligt att separera cyklister och gångtrafikanter som det är att separera bilister och gångtrafikanter. Visst kommer det ta tid då dagens infrastruktur är byggd efter att bilen ska komma fram framför alla andra trafikslag och trafikanter men någonstans måste man börja. Något som dock skulle kunna göras på en gång och ge stor effekt samt glädja många trafikanter är att ändra lagstiftningen så att det blir lagligt att cykla på en bilväg även om det finns en parallell gång- och cykelväg. Detta är en enkel åtgärd som inte kostar något och enbart ger fördelar i våra tätorter.