Vi gillar Rotebro

Nästa helg bjuder Sollentuna kommun in till medborgardialog om Rotebros framtid. Med tanke på tidigare medborgardialoger i exempelvis Helenelund är jag hälsosamt skeptiskt till det hela. På något sätt känns det hela bara som att kommunen vill ha ett alibi i form av att man frågat invånarna innan man sätter igång och fördärvar Rotebro. Jag har tidigare skrivit i ämnet och jag var då lika skeptiskt till kommunens vilja att lyssna på oss Rotebroare som jag är idag.

Visst finns det utvecklingsmöjligheter för Rotebro men det gäller att utgå från det som finns och inte gå fram med stora grävskopan och försöka dölja det gamla med nya skinnande vita kuber. Främst handlar det om att ta fram det som gör Rotebro unikt – naturen, vattnet, småskaligheten, närheten till storstan samt till övriga världen. Det betyder inte att man ska bygga sönder Norrvikens strand, förtäta i absurdum med dyra lägenheter eller försämra luftkvalitén ännu mer genom att leda in mer trafik i området. Istället ska man satsa på miljösmarta och billiga hyresrätter som smälter in i den befintliga miljön och som gör det möjligt för kommunens unga att flytta hemifrån. Satsa på en plats för spontanidrott på den del av grusplanen som blir kvar efter att Rotebros efterlängtade idrottshall står klar.

Satsa på att genom smart bebyggelse, tyst asfalt, hastighetsbegränsningar, kurvade inflygningar etc. minska den ohälsosamma bullermatta som ligger över Rotebro dag som natt. Satsa på tillgängliga och givande fritidsgårdar och möjlighet för både unga och gamla att ha en meningsfull fritid. Möjliggöra för Rotebros småcentrum att överleva och utvecklas istället för att stängas ner och ödeläggas. Rotebro förtjänar bättre än att bli en sovstad.

Satsa med andra ord på ett Rotebro av och för Rotebroare! Rotebro är en pärla, låt Rotebro förbli det och ta fram putsduken istället för storsläggan.