Rotebro 2030

[caption id="attachment_" align="alignright" width="150"]Sollentuna.Sollentuna![/caption]I veckans Mitti uttalar sig Thomas Ardenfors (M) angående Rotebro. Artikeln handlar om att Prisextra i Rotsunda ska stänga men Ardenfors tycker det är helt okej då vi i Rotebro ska inbjudas till ett dialogmöte i maj för att få tycka till om Rotebros framtid. Exakt vad denna framtid innebär framgår inte av artikeln men som jag skrev tidigare pekar befolkningsprognoserna på att Rotebros invånarantal kommer öka med drygt 200 personer på tio år.

Detta har fått kommunen att helt plötsligt intressera sig för vår del av kommunen. Det nyfödda intresset har gjort att man tagit fram en förstudie vid namn “Rotebro i förändring”. Där drar man i grova drag upp hur man tänker sig att Rotebro ska utvecklas fram till år 2030. Genomgående är att invånarantalet ska öka kraftigt och att man anser att dagens Rotebro inte visar en bra framsida mot järnvägen och motorvägen. Detta anser man dock sig kunna lösa genom att precis som på Malmvägen bygga ny bebyggelse som ska fungera som en fasad och dölja den befintliga.

I förstudien framgår även att den mesta av den nya bebyggelsen kommer ske inom 500 meter från järnvägsstationen och längs Norrviksstandarden. Förutom att detta är ett av kommunens mest bullerutsatta och föroreningsutsatta områden kan man fråga sig varför det alltid är områden med flerbostadshus som ska förtätas och i stort sätt aldrig villaområden?

Visst behöver alla områden utvecklas och förändras över åren men att förtäta och gömma äldre bebyggelse kommer aldrig fungera. Vi kan bara hoppas på att kommunen kommer lyssna på oss Rotebrobor på dialogmötet i maj och utveckla Rotebro i linje med hur vi som bor här vill. Visst behöver Rotebro utvecklas men när man läser förstudien slås man av den vanliga känslan när det gäller kommunen och Rotebro att kommunen inte har någon koll alls och närmast är förvånande över att Rotebro tillhör kommunen.

Utveckla gärna Rotebro men gör detta enligt Rotebobornas önskemål!