Tag Archives: 2030

Sammanställning dialogen om Vision för Rotebro

Kommer du ihåg kommunens dialogmöte i Rotebro i maj? Oavsett vilket finns det nu en sammanställning av dialogen. Totalt inkom över 400 svar och över 300 platser runtom i Rotebro och Rotsunda markerades. Som boende i Rotebro är svaren rätt förväntade och handlar mycket om bullret, närheten till naturen, hur området runt stationen ska bli […]

Rotebro 2030

I veckans Mitti uttalar sig Thomas Ardenfors (M) angående Rotebro. Artikeln handlar om att Prisextra i Rotsunda ska stänga men Ardenfors tycker det är helt okej då vi i Rotebro ska inbjudas till ett dialogmöte i maj för att få tycka till om Rotebros framtid. Exakt vad denna framtid innebär framgår inte av artikeln men […]