Tag Archives: dialog

Sammanställning dialogen om Vision för Rotebro

Kommer du ihåg kommunens dialogmöte i Rotebro i maj? Oavsett vilket finns det nu en sammanställning av dialogen. Totalt inkom över 400 svar och över 300 platser runtom i Rotebro och Rotsunda markerades. Som boende i Rotebro är svaren rätt förväntade och handlar mycket om bullret, närheten till naturen, hur området runt stationen ska bli […]