Sammanställning dialogen om Vision för Rotebro

[caption id="attachment_" align="alignright" width="150"]Sollentuna.Sollentuna![/caption]Kommer du ihåg kommunens dialogmöte i Rotebro i maj? Oavsett vilket finns det nu en sammanställning av dialogen. Totalt inkom över 400 svar och över 300 platser runtom i Rotebro och Rotsunda markerades. Som boende i Rotebro är svaren rätt förväntade och handlar mycket om bullret, närheten till naturen, hur området runt stationen ska bli mindre otryggt och hur barriärerna i området behöver överbyggas. Även avsaknaden av service tas upp och där kan jag tänka mig att boende i Rotsunda har det värre än vi väster om järnvägen i Rotebro.

Själva sammanställningen går det att säga ett och annat om men svaren talar sitt tydliga språk. Rotebroborna vill att deras kommundel ska utvecklas men inte byggas sönder och skövlas på alla gröna oaser samt att kopplingen till vattnet ska vara öppen för alla. Att något görs åt bullerfrågan nu och inte i någon avlägsen framtid lyfts även fram. Något som kan kännas självklart men tyvärr inte alltid är det i kommunal planering.

Vi kan bara hoppas att ansvariga tjänstemän och politiker lyssnar denna gång och dialogen inte går samma öde till mötes som den i Helenelund.