Nya Kommunfullmäktigegruppen klar

Länsstyrelsen har nu räknat klart alla röster i Sollentuna gällande valet till Kommunfullmäktige. Med andra ord kan man nu på Valmyndighetens webbsida se vilka som kommer företräda medborgarna i Sollentuna den kommande mandatperioden. Då det fåtal som fått tillräckligt med personkryss för att bli inkryssad redan stod på säker mark finns inget överraskande att rapportera om.

För Sollentunapartiets räkning kommer fullmäktigegruppen att se ut som följer.
Ledamöter:
Ewa Hellström-Boström
Johnny Rönnberg
Anki Elken
Tommy Ström
Ersättare:
1. Ann Furugård
2. Mattias Gustafsson Hillesö