Sollentunapartiets vallista

[caption id="attachment_" align="alignright" width="220"]ValsedelValsedlar[/caption]Uppdaterad 2014-03-22
På grund av att personer på vallistan valt att lämna partiet kommer listan att ändras. Till dess att en ny lista tagits fram har jag valt att ta bort den i lördags publicerade listan.

—–

Med ett halvår kvar till valet hade Sollentunapartiet på lördagen medlemsmöte för att välja personer som ska stå på partiets lista i kommunalvalet. På plats ett till tio valdes följande personer.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lokalpatriotiskt är det glädjande att tre personer på valbar plats bor i Rotebro och är engagerade på olika sätt lokalt. Med tanke på att Rotebro i mångt och mycket har varit kommunens bortglömda del och att det finns planer på utbyggnader i Rotebro är det bra om vi kan få folk från vår kommundel på så många poster som möjligt i kommunen.