Uppdaterad cykelplan ute på internremiss

[caption id="attachment_5" align="alignright" width="200" caption="Vi gillar cykel!
Bild: Transportstyrelsen."]Vi gillar cykel![/caption]Under våren kommer kommunens reviderade och uppdaterade cykelplan gå ut på remiss internt inom Sollentuna kommun. Anledningen till remissrundan är att en hel del förändringar har gjorts vilket kan påverka olika kommunkontor och nämnder. Ingen allmän remissrunda externt kommer ske denna gång.

Efter att ha läst arbetsmaterialet till den nya cykelplanen kan jag bara hålla med om att det är bra att gå ut med en ny remissrunda då det skett en del förändringar. Mest handlar det dock om upplägg och förtydliganden och i stort är grunden den samma. Planen är långt ifrån prefekt men om den skulle uppfyllas skulle Sollentuna ta ett stort kliv mot en mer cykelvänlig och biloberoende kommun. Det finns dock en skrivelse som oroar mig mer än övriga gällande kommunens ambition att i praktiken följa planen. Skrivelsen handlar om att kommunen ska sträva efter att uppfylla cykelplanen vid nyanläggning och upprustning av befintlig anläggning.

Jag har full förståelse att det kan finnas svårigheter att uppfylla alla planens mål i en befintlig miljö men när det gäller nya detaljplaner borde det vara ett skallkrav. För om man inte ens syftar efter att uppfylla planen vid nybyggnation hur ska man då kunna uppnå alla mer eller mindre högt satta mål när det gäller cykelns andel av transporterna?

Min oro blir inte heller mindre när jag kollar in grannkommunen Stockholm och deras förmåga att följa deras cykelplan. Tillspetsas kan man säga att om Sollentuna får samma måluppfyllelse som Stockholm har Sollentuna misslyckas. Den relativt nya separerade gång- och cykelbanan längs Norra Malmvägen, med avsmalningar och träd mitt i cykelbanan, ger en även dåliga vibbar gällande detta.

Sedan får man hoppas att Sollentuna håller sig borta från sådana dumheter som Stockholm håller på med genom sina “Tack för att du cyklar”-kampanjer där man får reflexer, ouppdaterade cykelkartor och trafiktips som present. Detta samtidigt som cykelinfrastrukturen i kommunen i många delar är ett skämt. Jag har heller aldrig sett kampanjer i still med Tack för att du inte slår din fru.

Nu blev det här inlägget mer negativt än jag räknat med men det beror till stor del på att många kommuner är bra på att ta fram storstilade cykelplaner som sedan visar sig bli en tummetott. Förhoppningsvis kan Sollentuna vara kommunen som bryter trenden och förverkligar sin cykelplan i praktiken. För om man gör det kommer Sollentuna klättra mot toppen i listan över Sveriges mest cykelvänliga kommuner.