Sollentuna växer mer än länssnittet

Kommunens senaste befolkningssiffror visar att antalet invånare i Sollentuna kommer öka med 14 000 personer fram till år 2023. Om befolkningsprognosen slår in kommer vi vara 83 000 sollentunabor om tio år. Befolkningsökningen i Sollentuna förra året var 1,9 procent vilket är en ökning från året innan samt över snittet för Stockholms län (1,7 procent).

När det gäller befolkningsökningen i kommundelarna har kommunen ännu inte kommit med några färska siffror men förra årets siffror pekar på att om tio år kommer det bo över 9 000 personer i Rotebro, en ökning med över 200 personer. Denna siffra kommer dock troligen öka då motsvarande siffra för hela kommunen gjort det.

Sollentuna är redan idag Sveriges trettioförsta största kommun befolkningsmässigt och den sjätte mest tättbefolkade. Befolkningstätheten ligger på ungefär 1300 invånare per kvadratkilometer och om man betänker att bebyggelsen är koncentrerat till kommuncentrumen blir det än trägnare.

Frågan är vad alla dessa över 1 400 nya sollentunabor varje år ska få plats någonstans och varför just Sollentuna ska exploateras än mer? Speciellt med tanke på att dem allra flesta andra kommuner i Stockholms län både bygger färre bostäder och har en lägre befolkningstäthet än Sollentuna. Även rent folkhälsomässigt känns det kontraproduktivt att bygga i en av Stockholms mest bullerutsatta kommuner. För det är inte många kommuner där i stort sätt hela den tättbefolkade delen är utsatt för väggbuller, järnvägsbuller och för norra kommunen även flygbuller.

One Trackback