Ojämlik trafiklagstiftning

Varför är gatunätet så ojämlikt och människoförarkantande? Varför prioriterar kommunerna och staten bilismen i städerna framför gångtrafikanter och cyklister?

Vid en titt på trafiklagstiftningen framträder snabbt att lagstiftningen är skriven med bilismen som utgångspunkt. Det skrivs om övergångsställen, cykelöverfarter etc men inget om bilöverfarter. Lagstiftningen anser att gångtrafikanter och cyklister ska ses som ett hinder då deras vägar korsar (bil)vägen.

Med få undantag är det bilen som har företräde framför gångtrafikanter och cyklister. Trafikmiljön utformas även efter att det är bilen som måste ha fri ledd framför alla andra trafikanter. Ett undantag är zebralagen, en lag som gjort att flera kommuner tagit bort övergångsställen för att säkerställa bilismens framfart.

Det känns som att dagens trafikplanering mycket sker på drivisen att så har man alltid gjort. Jag anser att det är dags att tänka nytt och framåt. Varför ses inte fotgängare och cyklister som fullvärdiga trafikanter? Varför gäller inte högerregeln i alla obevakade korsningar?

Om det fanns en vilja att likställa alla trafikanter med varandra skulle högerregeln generellt gälla i alla korsningar. Detta oavsett om det är två bilvägar som möts eller om det är en bilväg som korsar en gång- och cykelväg.

Det är dags att se verkligheten och likställa gång- och cykelvägar med bilvägar.