Vad är trafiksäkerhet?

[caption id="attachment_1376" align="alignright" width="150"]Är detta en skylt för farliga trafikanter?  Bild: Transportstyrelsen. Är detta en skylt för farliga trafikanter?
Bild: Transportstyrelsen.[/caption]Trafiksäkerhet kan vara ett laddad fråga för många. För visa betyder det att ta bort övergångsställen medan andra vill ha smalare vägar och en tredje mer belysning och övergångsställen. Själv har jag väldigt svårt att se hur trafiksäkerheten skulle öka genom att ta bort övergångsställen samtidigt som man påstår att rättigheterna för alla trafikanter ökar? Speciellt då lagstiftningen inte ger någon enskild trafikantgrupp några rättigheter utan bara skyldigheter.

Exempelvis har en bilist skyldighet att hålla hastighetsbegränsningen och att stanna för en gående vid ett obevakad övergångsställe. Samtidigt har en cyklist skyldighet att stanna för en bilist vid ett obevakad övergångsställe och att hålla hastighetsbegränsningen. En gångtrafikant har å sin sida en skyldighet att stanna när man avser att passera en väg på annat ställe än vid ett obevakat övergångsställe (eller om röda gubben lyser) samt att göra det samma när man passerar en cykelväg.

Vad händer då om man, som i flera kommuner, systematiskt tar bort övergångsställen? Hur förbättrar detta trafiksäkerheten när man tar bort en skyldighet för ett två tons tungt fordon och lägger över detta på en 75 kilo lätt människa?

Allt seriöst säkerhetsarbete går ut på att minska risken för den farliga parten att skada den mindre farliga parten. I många kommunerna verkar man dock tänka tvärtom alternativt ser man människan som ska korsa gatan som den farliga parten och inte motorfordonet. Så istället för att förhindra motorfordonet från att köra för fort och hänsynslöst hindrar man människan att korsa samma gata på ett säkert sätt.