Fler hyreslägenheter byggs, men inte i Sollentuna

Tidningen Hem & Hyra rapporterar om att bostadsbyggandet i bland annat Stockholms län ökade det första kvartalet i år jämfört med samma period 2012. Ökningen, som berör både hyresrätter och övriga upplåtelseformer, ligger på 45 procent sett endast till flerbostadshus medan byggstarterna totalt ökade med 32 procent. Andelen hyreslägenheter minskar dock något, från 45 procent till 40 procent, men då byggstarterna överlag ökar innebär det trots detta att 2200 fler hyreslägenheter påbörjades under första kvartalet i år jämför med samma period 2012.

Störst ökning sker i Stockholms kommun men även i många andra kommuner kan man se en ökningstakt av bostadsbyggandet. Även i Sollentuna ökar bostadsbyggandet även om kommunen ännu inte når upp till sina egna uppsatta mål för antal nybyggda lägenheter per år. Sollentuna kan dock inte slå sig för bröstet när det gäller byggandet av hyresrätter då andelen nybyggda hyresrätter i Sollentuna i år kommer uppgå till 0 (noll) procent. Detta i en kommun där bland annat utförsäljningar av allmännyttan lett till att antalet hyresrätter minskat kraftigt vilket försvårat för många befolkningsgrupper att få en bostad till en rimlig kostnad.