Årets Kommunvelometer ingen trevlig läsning som sollentunabo

[caption id="attachment_5" align="alignright" width="150" caption="Vi gillar cykel, eller?
Bild: Transportstyrelsen."]Vi gillar cykel, eller?![/caption]

Såg att Cykelfrämjandet publicerat årets Kommunvelometer. I dokumentet, som delfinansieras av Trafikverket, rankas och jämförs 31 stycken kommuner utifrån vilka satsningar som görs för att öka cyklingen och säkerheten för cyklisterna. I år var Sollentuna kommun en av kommunerna som svarade på enkäten och jag har ännu inte läst hela rapporten men det framgår redan vid en lätt genomskumning att det inte är någon smickrande bild av Sollentuna som cykelkommun som lyfts fram.

Totalt hamnar Sollentuna på plats 29 och det är genomgående låga poäng i de olika delområdena. En sammanfattning om Sollentuna finns på sidan 45 och det ger en bra bra bild om man nu inte orkar läsa hela dokumentet.