Född fri, (bokstavligen) skattad till döds!

Att det hela tiden kommer nya sätt att pungslå medborgarna på pengar är ingen nyhet så när man läser att Riksdagen har fördubblat begravningsavgiften blir man inte direkt förvånad. För en boende i Sollentuna innebär den nya avgiften en ökning från 12 öre till 24 öre per intjänad hundralapp. Beloppet i sig kanske inte låter så mycket men om man börjar räkna lite på det innebär den hundraprocentiga ökningen en årskostnad på 500 kronor vid en bruttoinkomst på 25 000 kronor i månaden.

På femtio år innebär det alltså att man betalar 25 000 kronor för att antingen bli uppbränd eller nedgrävd i 25 år. Det intressanta är att om man bor i Stockholms kommun, som sköter begravningsverksamheten själva, betalar man bara 6,5 öre per intjänad hundralapp. Vid 25 000 i månaden innebär detta en årskostnad på 137 kronor och en kostnad under femtio år på 6 800 kronor.

Vad är det som motiverar skillnaden på 18 200 kronor? Är jorden finare i Sollentuna? Maskarna bättre eller är chansen större att bli insläppt genom pärleporten?