Hjälmtvång?

I Spanien har det tydligen uppstått en debatt gällande en lag om obligatorisk bärande av cykelhjälm vid cykling. Min första tanke är hur detta kan bli en nyhet i Sverige?

Gällande sakfrågan finns det bättre lagförslag att anta om man är rädd om cyklisternas hälsa och om man vill få fler att cykla. Till exempel att se till att få till bra cykelbanor, separera gång- och cykelbanor, minska hastigheten för bilar i tätort, ta bort trafikfarliga hinder (som träd) på GC-vägar, ändra lagen så cyklister få cykla på bilvägen även om det finns en GC-väg bredvid etc.

Själv använder jag både hjälm och varselväst när jag cyklar men det är mitt eget val och om man ska få fler att ställa bilen och börja cykla är det inte mer byråkrati och (anti)lagar som behövs.