Spårtaxifanatikerna ger inte upp

Mitt i Sollentuna rapporterar i veckans tidning att tjänstemännen i kommunen och en extern konsult har fått i uppdrag att utreda möjligheten att kollektivtrafikförsörja Väsjöområdet med en linbana. Linbanan är tänkt att följa det kraftledningsområde som blir ledigt när kraftledningen grävs ner och kommer ansluta till Häggviks pendeltågsstation.

Det är glädjande att ansvariga verkar ha insett att kollektivtrafikförsörjningen till Väsjöområdet hittills haft en underordnad betydelse i projektet. Det hela löser sig dock inte med en linbana eller spårtaxi som nog är en mer korrekt benämning på det hela. Spårtaxi finns på en del flygplatser och vad jag vet på ett Universitet i USA och det är på sådana ställen som dylika system hör hemma. För spårtaxi blandar nackdelarna från spårvagn, dyr infrastruktur och utrymmeskrävande, med nackdelarna med buss, låg kapacitet. Med andra ord får man betydligt fler nackdelar till en högre kostnad, en kostnad som jag inte ens tror Christer G Wennerholm kan få landstinget och SL att betala.

Om man envisas att bygga en ny stadsdel får man se till att kollektivtrafikförsörja den med vettiga lösningar som spårvagn eller buss, beroende på resandeunderlag. Att välja lösningar som bara ger nackdelar och inga fördelar är ingen ansvarsfull politik. Sedan kan man fråga sig hur ansvarsfullt det är att inte följa kommunens översiktsplan och i första hand bygga där det redan finns bra infrastruktur – vid pendeltågsstationerna.