Mindre för mer – SLL är igång igen

Enligt DN kommer Nya Karolinska bli kosta ytterligare minst 600 miljoner och i dagsläget beräknas slutnotan landa på 15 miljarder. Till detta ska även läggas att byggarbetarna kommer ta minst ett halvår längre tid än tidigare planerat och att man kommer spara en del byggnader som man tidigare hade tänkt riva.
Med andra ord har man lyckas att göra ett projekt både dyrare och mer utdraget genom att bygga mindre och spara med. Men med tanke på att man valde en OPS-lösning för bygget av Nya Karolinska så har man redan visat att på vilken nivå ens ekonomiska kunskaper och sinne ligger på så egentligen kanske det inte är så konstigt att lyckas med att göra mindre till en större pengakostnad.