Ny kommunslogan – mer terrängbanor åt (fot)folket

För det mesta brukar jag förflytta mig med cykel men titt som tätt händer det dock att jag väljer att promenera istället. I helgen var ett sådant tillfälle och trots att jag bara gick den korta biten till och från Coop gjorde jag flera intressanta iakttagelser på vägen.

Speciellt verkar det som kommunen satsar offensivt på “offroad” och det inte bara i Rotebro. Jag har dock inte ännu sett att man gjort en lika hård satsning på “offroad” när det gäller bilvägarna. Sollentuna ligger även efter Stockholms kommun på området även om Sollentuna verkar satsa mer på kvantitet än kvalitet inom “offroad”-området.

Liknande satsningar kan som sagt även se på andra håll i kommunen och får väl ses som en fortsättning på den långvariga och ihärdiga satsningen på vattenhinder på kommunens gång- och cykelbanor.

[caption id="attachment_817" align="alignright" width="150"]Är det en trottoar eller terrängbana? Foto: Johnny Rönnberg. Är det en trottoar eller terrängbana?
Foto: Johnny Rönnberg.[/caption]
[caption id="attachment_817" align="alignright" width="150"]Effektiv avspärrning av GC-väg som gör möten/omkörningar omöjliga, avsaknaden av reflexer gör det bara mer intressant när det är mörkt. Foto: Johnny Rönnberg. Effektiv avspärrning av GC-väg som gör möten/omkörningar omöjliga, avsaknaden av reflexer gör det bara mer intressant när det är mörkt. Foto: Johnny Rönnberg.[/caption]
[caption id="attachment_817" align="alignright" width="150"]Ännu en av alla dessa terrängbanor... förlåt trottoarer ska det vara.. Foto: Johnny Rönnberg. Ännu en av alla dessa terrängbanor… förlåt trottoarer ska det vara.. Foto: Johnny Rönnberg.[/caption] [caption id="attachment_817" align="alignright" width="150"]Ej uppmärkt tillfällig väggskylt tar upp en stor del av trottoaren. Ej uppmärkt tillfällig väggskylt tar upp en stor del av trottoaren. Foto: Johnny Rönnberg.[/caption]