E-röstning – ett hot mot demokratin?

[caption id="attachment_" align="alignright" width="220"]ValsedelValsedlar[/caption]

I veckan kom 2011s års vallagskommitté med sitt slutbetänkande gällande ”E-röstning och andra valfrågor” (SOU 2013:24). Den fråga som fått mest uppmärksamhet är den om e-röstning även om rapporten även tar upp andra intressanta förslag. Detta inlägg kommer jag dock ägna helt åt E-röstning.

Vad är då min personliga inställning till e-röstning? I grunden är jag positivt till den utveckling som skett med att det går att deklarera, utföra bankärenden, handla, söka bostad, diskutera och allt annat på internet. När det gäller E-röstning (både via internet och i vallokal) är jag dock högst tveksam. Grunden till detta ligger i att det som oftast är högst önskvärt i de flesta fall jag räknade upp – spårbarhet – inte är det gällande e-röstning. Vad man som svensk medborgare röstar på i ett allmänt val har man grundlagstadgat skydd att hålla hemligt vilket på ett sätt är rätt unikt då det svenska samhället i övrigt är väldigt öppet.
Valhemligheten gör att den spårbarhet som exempelvis finns vid e-deklaration eller hos internetbanken är mindre önskvärd eller till och med ett stort ”no, no”. Det är spårbarheten vid e-deklaration som gör att Skatteverket kan skicka ut ett slutskattebesked där det enkelt går att se om någon, mot förmodan, har manipulerat min deklaration, det går även att överklaga Skatteverkets beslut vilket gör att problemet med manipulation blir ett icke-problem. Det samma gäller internetbank och andra ekonomiska transaktioner där kontobeskedet ger spårbarhet om vad som skett.

E-röstning ger dock ingen möjlighet till spårbarhet, om valhemligheten ska behållas, vilket gör att det blir omöjligt att se om min röst har manipuleras eller ej. Även om en spårbarhet kan införas samtidigt som valhemligheten kan behållas, hur nu det skulle gå till, är det omöjligt för mig som enskild att veta om det som står på skärmen motsvarar det som skickas iväg när jag tycker på sändknappen då det går att manipulera data på vägen mellan sändare och mottagare. Jag har heller ännu inte sett den programvara som är helt buggfri och perfekt så vi kan nog utgå från att alla program och programvaror som används idag vid e-röstning har inbyggda buggar som kan leda till fel, medvetet eller omedvetet.

Visst går det även att manipulera röster med dagens system samt försvåra för folk att rösta men det handlar om enskilda personer som på sin höjd kan påverka några enskilda röster. Visst är det tillräckligt allvarligt men med e-röstning kan en person påverka alla röster och bara misstanken om att något sådant skett raserar förtroendet för hela valsystemet och demokratin.
E-röstning via internet öppnar även för möjligheten att en person kan rösta flera gånger genom att samla ihop familjen eller släktens alla e-röster och rösta efter eget huvud. Även trojaner som infekterar datorer och sköter röstningen åt en kommer som ett brev på posten i och med e-röstning.

E-röstning löser med andra ord inga av dagens problem med valsystemet utan tillför bara nya och mer allvarliga problem.

När jag skrev inlägget kom jag att tänka på följande scen i The Simpsons.

Relaterade inlägg
Förslag om ändring av vallag slår mot småpartier.