Du har rätt att tycka vad du vill – bara du tycker rätt!

Ikväll röstar kommunfullmäktige huruvida Sollentunaborna ska få säga sitt i en folkomröstning gällande Sportfältet i Edsberg. Efter att kommunen kontrollräknat alla namnunderskrifter kom man fram till att det saknades 95 röster för att uppnå nödvändiga 10 procent av de röstberättigade. Detta innebär att det krävs en majoritet i fullmäktige röstar för en folkomröstning istället för att 2/3 varit tvungna att rösta emot ifall 10-procentsmålet hade uppnåtts.

Kommunens kontrollräkning av namnunderskrifterna har dock ifrågasatts då man bland annat frångått andemeningen i lagen som är att ge medborgarna mer inflytande i politiken. Kommunen har även ogiltighetsförklarat underskrifter för folk som flyttat eller avlidit efter att dessa skrivit på och man har även frångått praxis gällande för när antal röstberättigade ska räknas. Med andra ord försöker man från majoritetens håll göra allt för att Sollentunaborna inte ska få säga sitt. Med andra ord upprepar jag – vad är man rädd för?