Förslag om ändring av vallag slår mot småpartier

I januari kom 2011s års vallagskommitté med sitt första delbetänkande (SOU 2012:94 Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater). Som namnet på rapporten antyder handlar delbetänkandet om att man vill ändra vallagen så att mandatfördelningen bättre avspeglar valresultatet. Som det är idag kan partier eller block missgynnas på grund av att landet och kommunerna är uppdelade i valkretsar. För Riksdagens och landstingens del har man löst detta genom att ha utjämningsmandat sedan 1970-talet. Systemet med utjämningsmandat tillkom dock när det endast fanns fem partier i Riksdagen mot dagens åtta.

Kommittén föreslår därför att antalet mandat ska bli flytande istället för dagens fasta antal utjämningsmandat. Detta skulle enligt kommittén göra systemet mer flexibelt och bättre anpassat till en Riksdag med ett varierande antal partier.

När det gäller primärkommunerna vill kommittén införa utjämningsmandat i dem kommuner med två eller fler valkretsar (Sollentuna är en av dessa kommuner). Tanken är precis som i landstingen och Riksdagen att få en mer rättvis mandatfördelning och en mandatfördelning som avspeglar valresultatet. Den intressanta delen när det gäller primärkommunerna är dock inte utjämningsmandaten utan att kommittén vill införa en småpartispärr på två respektive tre procent. Den förstnämnda siffran är tänkt att användas i småkommuner medan den större kommuner, som Sollentuna, skulle få den senare procentsatsen. Orsaken till att man vill införa en spärr uppger kommittén är att man vill minska osäkerheten för småpartier om hur många mandat ett visst valresultat ger. Själv är jag rätt säker med att småpartier kan leva med denna osäkerhet och istället ha större chans att komma in i fullmäktige.

Det är nästan så att man kan tro att kommittén och även andra är ute efter enskilda partier när man vill införa denna spärregel. Samma känsla får man när det gäller skriver om tomma stolar och minsta antal anmälda kandidater samt föranmälan av valbara partier.

Den viktigaste ändringen av lagen, i alla fall om man ska se till antal ändringar, verkar dock vara att ändra alla skall till ska.