Tag Archives: vallag

E-röstning – ett hot mot demokratin?

I veckan kom 2011s års vallagskommitté med sitt slutbetänkande gällande ”E-röstning och andra valfrågor” (SOU 2013:24). Den fråga som fått mest uppmärksamhet är den om e-röstning även om rapporten även tar upp andra intressanta förslag. Detta inlägg kommer jag dock ägna helt åt E-röstning. Vad är då min personliga inställning till e-röstning? I grunden är […]

Förslag om ändring av vallag slår mot småpartier

I januari kom 2011s års vallagskommitté med sitt första delbetänkande (SOU 2012:94 Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater). Som namnet på rapporten antyder handlar delbetänkandet om att man vill ändra vallagen så att mandatfördelningen bättre avspeglar valresultatet. Som det är idag kan partier eller block missgynnas på grund av att landet och […]