Tag Archives: SOU

E-röstning – ett hot mot demokratin?

I veckan kom 2011s års vallagskommitté med sitt slutbetänkande gällande ”E-röstning och andra valfrågor” (SOU 2013:24). Den fråga som fått mest uppmärksamhet är den om e-röstning även om rapporten även tar upp andra intressanta förslag. Detta inlägg kommer jag dock ägna helt åt E-röstning. Vad är då min personliga inställning till e-röstning? I grunden är […]

Förslag om ändring av vallag slår mot småpartier

I januari kom 2011s års vallagskommitté med sitt första delbetänkande (SOU 2012:94 Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater). Som namnet på rapporten antyder handlar delbetänkandet om att man vill ändra vallagen så att mandatfördelningen bättre avspeglar valresultatet. Som det är idag kan partier eller block missgynnas på grund av att landet och […]

Inte så ila som det kunde varit, men tillräckligt ila

Efter många om och men har Regeringen lagt fram en promemoria gällande Robin Hood-skatten (kommunala skatteutjämningssystemet) och precis som ursprungsförslaget (SOU 2011:39) är det ingen trevlig läsning som sollentunabo. Det nya förslaget innebär att skattebetalarna i Sollentuna inte åker på en lika stor smäll kostnadsmässigt som i ursprungsförslaget men det kommer fortfarande kosta oss mer […]