Mer (flyg)buller att vänta i Sollentuna

[caption id="attachment_1869" align="alignright" width="250"]Airbus A330-300 på Arlanda. Foto: Brorsson/Wikipedia. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. Airbus A330-300 på Arlanda.
Foto: Brorsson/Wikipedia. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.[/caption]Idag kom Mark- och miljööverdomstolen med sitt domslut gällande om direkta inflygningar över Upplands Väsby ska tillåtas eller inte efter den 1 januari 2018. Bakgrunden. väldigt kort, är att när dåvarande Luftfartsverket fick tillstånd att bygga en tredje start- och landningsbana på Arlanda var en viktig kugge i tillståndet att flygplatsen senast till den 1 januari 2018 skulle sluta med direkta inflygningar över Upplands Väsby. Istället skulle så kallad kurvad inflygning användas.

Swedavia AB, statligt bolag som numera äger Arlanda, har dock i efterhand hävdat att tekniken för kurvad inflygning inte är tillräckligt utvecklad och inte kommer vara det inom överskådlig tid. Med andra ord har man mer eller mindre bluffat till sig ett tillstånd och godkänt krav som man inte vill uppfylla och därför skyller på att man inte kan.

Varför berör då direkta inflygningar över Upplands Väsby Sollentuna kanske du tänker. Då Sollentuna ligger direkt söder om Upplands Väsby påverkas kommunens norra delar av samma flygbuller. Detta buller ska läggas till det buller som kommer från en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor samt motorvägssträcka. Att buller är ohälsosamt och påverkar hälsan negativt är kartlagt vilket gör att det uppstår stora samhällskostnader på grund av buller. Det är därför det finns lagstiftning som sätter maxgränser på hur mycket buller människor för utsättas för.

Det är därför med sorg jag läser Mark- och miljööverdomstolens domslut om att man upphäver tidigare domar i frågan och godkänner direkta inflygningar över Upplands Väsby samtidigt som man ger Swedavia beslutanderätt i frågan gällande när det kan vara lämpligt att använda kurvad inflygning. Samma Swedavia som tidigare sagt att kurvad inflygning inte är något man vill ha. Slutresultatet av domen blir kort och gott att många Sollentunabor och andra boende kring Arlanda kommer få acceptera betydligt mer buller.

Man kan fråga sig hur mycket samhället kommer få betala både i mer ohälsa och i reda pengar på grund av dagens beslut?