Natur, varg och EU

[caption id="attachment_817" align="alignright" width="200"]Varg. Foto: Wikipedia. Varg. Foto: Wikipedia.[/caption]Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att man kommer pröva det av Riksdagen införda överklagandeförbud på vargjakt som för närvarande gäller. Tyvärr kommer detta inte hjälpa dem vargar som redan skjutits ihjäl. Det positiva är dock att rättsväsendet tar upp det orimliga i att medborgarna inte ska ha en möjlighet att överklaga beslut tagna av våra folkvalda, speciellt viktigt är det när dessa beslut är ifrågasatta av flera remissinstanser och EU.

Gällande beslut handlar dock inte bara om en halvering av vargstammen utan flera rovdjursstammar har på kort tid minskat kraftigt på grund av bland annat jakt. Man kan undra om förra regeringen och Sverigedemokraterna tycker att vi alls ska ha några vilda djur i naturen? När till och med EU, som inte är kända för att verken vara snabba eller kritiska flera gånger riktar kritik mot hur Sverige bedriver sin rovdjurspolitik är det hög tid att stanna upp och tänka till.

Att skjuta på allt som rör sig i naturen är aldrig en lösning.