Tag Archives: rovdjursföreningen

Vargkommitté

Regeringen har meddelat att man ska tillsätta en vargkommitté som ska se över vargfrågorna. I denna kommitté kommer bland annat Svenska Rovdjursföreningen ingå. Föga förvånande är Jägarförbundet och andra som helst vill se en total utrotning av vargen och andra rovdjur kritisk. Detta då vargkommittén har som mål att förändra Sveriges vargpolitik och detta är […]

Natur, varg och EU

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att man kommer pröva det av Riksdagen införda överklagandeförbud på vargjakt som för närvarande gäller. Tyvärr kommer detta inte hjälpa dem vargar som redan skjutits ihjäl. Det positiva är dock att rättsväsendet tar upp det orimliga i att medborgarna inte ska ha en möjlighet att överklaga beslut tagna av våra folkvalda, […]

Vargjakt ska inte få överklagas

Sverige påstår sig vara en rättsstat men ibland undrar man om detta stämmer. Inte nog med att Riksdagen klubbar igenom beslut där man upphäver överklaganderätten utan nu går även Kammarrätten på samma linje. Tidigare hade Förvaltningsrätten beslutat att tillfälligt stoppa delar av vargjakten som drar igång imorgon fredag med motiveringen att det är orimligt att […]

Trettiotre döda vargar

Totalt har trettiotre vargar skjutits ihjäl i år. Dem allra flesta dödsskjutningarna har skett under så kallad skyddsjakt. I Sverige är det länsstyrelserna runt om i landet som beslutar om skyddsjakt och det verkar vara ett beslut som tas allt mer lättvindigt. Bland annat tar man inte hänsyn till om exempelvis fårägaren slarvat med sina […]