Vargkommitté

Regeringen har meddelat att man ska tillsätta en vargkommitté som ska se över vargfrågorna. I denna kommitté kommer bland annat Svenska Rovdjursföreningen ingå. Föga förvånande är Jägarförbundet och andra som helst vill se en total utrotning av vargen och andra rovdjur kritisk. Detta då vargkommittén har som mål att förändra Sveriges vargpolitik och detta är något som Jägarförbundet och company starkt sätter sig emot. Istället tycker man att dagens internationellt ifrågasätta varg- och rovdjurspolitik ska gälla. En politik som Alliansen med stöd av Sverigedemokraterna har genomdrivit och ser till att kvarhålla.

Jägarförbundets attityd och avighet mot vargkommittén visar med tydlighet att man är emot all form av förändring gällande Sveriges officiella vargpolitik. Att redan innan såga allt vad en vargkommitté heter visar på att man inte är det minsta intresserad av en förändring av landets vargpolitik. Det enda som Jägarförbundet är intresserad av är att de enda vargarna som ska finnas i Sverige ska finnas på Skansen och frågan är om man inte anser att det är för mycket.