Vargjakt ska inte få överklagas

[caption id="attachment_817" align="alignright" width="200"]Varg. Foto: Wikipedia. Varg. Foto: Wikipedia.[/caption]Sverige påstår sig vara en rättsstat men ibland undrar man om detta stämmer. Inte nog med att Riksdagen klubbar igenom beslut där man upphäver överklaganderätten utan nu går även Kammarrätten på samma linje.

Tidigare hade Förvaltningsrätten beslutat att tillfälligt stoppa delar av vargjakten som drar igång imorgon fredag med motiveringen att det är orimligt att beslutet inte kan överklagas. Beslutet kom efter ett överklagande från bland annat Naturskyddsföreningen och Svenska rovdjursföreningen.

Att beslut fattade av myndigheter och andra statliga och kommunala inrättningar ska kunna överklagas är en grundbult för rättssäkerheten, demokrati och trovärdigheten för kommuner och stat. Förra regeringen med stöd av Sverigedemokraterna tycker dock inte detta är så viktigt och anser att några fåtal politiker i Riksdagshuset har all kompetens som behövs för att ta beslut i frågan. En fråga där Sverige fått kritik för sin hantering upprepade gånger från EU och nationella instanser. De enda som jublar är Jägarförbundet och dess medlemmar som har som mål att det enda djur som ska få finnas i skogen är människan.