Vinterns vargslakt inledd

Edit: 20141128 – 17:58: Länsstyrelsen i Dalarna har tillåtit jakt på 9 – 12 vargar. Slakten fortsätter med andra ord.
——
Idag kom besked från länsstyrelserna i Värmland och Örebro gällande vinterns licensjakt på varg. Länsstyrelsen i Örebro beslutade att 12 vargar för skjutas medan Länsstyrelsen i Värmland ansåg att 24 vargar är ett bra antal. Man ska även komma ihåg att länsstyrelserna lägger sig, enligt sig själva, lågt i jakttilldelningen för att ha en marginal för överjakt.

Dagens beslut innebär att en tiondel av Sveriges vargstam är tillåten att skjutas och beslutet ligger även betydligt över rekordåret 2010 när 28 vargar sköts under licensjakten. Till detta kommer även att flera län ännu inte tagit något beslut om vinterns licensjakt.

Sedan tidigare har EU-kommissionen kritiserat licensjakten och redan dagens beslut innebär en klar överskridning av nivåerna som kommissionen kritiserade. Även Kammarrätten är kritisk till tidigare licensjakter på varg.

Jag kan inte annat än hålla med Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, när hon säger — “Det här saknar alla rimliga proportioner. Vi hoppades i det längsta på att länsstyrelserna skulle välja att skydda de redan utsatta vargreviren. Jag är skakad av dagens beslut.”