Då regionala cykelstråket förvandlades till grusväg

[caption id="attachment_1836" align="alignright" width="200"]Sollentunas senaste grusväg. Foto: Johnny Rönnberg. Sollentunas senaste grusväg. Foto: Johnny Rönnberg.[/caption]Ibland eller rätt ofta om man ska vara ärlig undrar jag hur kommunen tänker. Senaste tankevurpan handlar om att man gjort om delar av ett av kommunens regionala cykelstråk (Märstastråket) till en grusväg. Delen det handlar om löper parallellt med Norrvikensleden alldeles söder om brandstationen i Häggvik.

Av någon anledning har det på ömse sidor om gång- och cykelvägen fyllts upp med dryg decimeter bredd remsa med grus modell större. Förutom på sidorna har även en hel del hamnat på själva vägen. Så om inte löven var tillräckligt stor trafikfara för länets cyklister måste man nu även ta hänsyn till att man helt plötsligt cyklar på en grusväg. Att den största ansamlingen av grus sedan ligger efter en kurva gör inte saken bättre.

Även om gruset på vägen lär sopas upp så småningom till våren eller så lär gruset på sidorna återkommande leta sig upp på vägen både med och utan mänsklig hjälp. Att detta sker är den relativt nya gång- och cykelvägen parallellt med Slottsvägen i Edsberg ett exempel på. Där handlar det dock inte om grus utan mindre stenkross som kantar ömse sidor och letar sig upp på vägen.

Tillgänglig statistik visar att de flesta cykelolyckor är singelolyckor och att dåligt underhåll av infrastrukturen orsakar en stor del av dessa. Att då medvetet utföra åtgärder som ökar olycksrisken känns som att aktivt motarbeta allt vad cykelplan och trafiksäkerhet står för.

Felanmälan är inskickad och tjänstemän på Trafik- och fastighetskontoret är informerad personligen så förhoppningsvis görs något åt det hela.