Individuell mätning och debitering är inte kostnadseffektivt

Idag kom Boverket med en rapport gällande vad införandet av EU-direktivet om individuell mätning och debitering av vatten, kyla och värme i lägenheter skulle innebära. EU-direktivet blev tidigare i år svensk lag trots massiva invändningar från i stort sätt alla intresseorganisationer som var remissinstanser. Som tur var fick invändningarna Riksdagen att utforma lagen så att installation av dessa individuella mätningar bara behövdes göras om det var kostnadseffektivt.

Det är även detta med kostnadseffektivitet som Boverket tagit fasta på och slutsatsen är att kostnaden för installation och drift för individuell mätning aldrig kan bli så låg att det motiverar installation verken i befintliga eller nya lägenheter. Detta då det aldrig skulle uppstå någon större energibesparing och denna aldrig skulle kunna bli rättvis mellan boende i samma flerbostadshus. På ren svenska talar man om för EU att man arbetat fram ett direktiv som är värdelöst och att inte ens Sverige som oftast annars säger ja amen till allt EU hittar på kommer införa tvingande lagstiftning på detta område.

Det enda som ett införande skulle leda till är ökade boendekostnader för boende i lägenheter utan att verken miljön, samhället eller de boende vann något på det. Det är beslut som detta som gör att hoppet om sunt förnuft fortfarande finns kvar hos mig.